2019-2020 Güz Dönemi Final Sınav Takvimi

Sınav Programı İçin Tıklayınız (Tüm Bölümler)


Açıklamalar

 • Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği (Resmi Gazete: 28388) gereğince tüm öğrencilerimizin sınav kurallarına uyması gerekmektedir.
 • Sınav bitiminde, cevap kâğıdınızı ve soru kâğıdınızı gözetmenlere eksiksiz biçimde teslim ediniz.
 • Öğrencilerimizin sınava öğrenci kimlikleri ile girmeleri gerekmektedir. Gözetmenler kimlik ibraz etmeyen öğrencileri sınava almama hakkına sahiptir,
 • Cevap kâğıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve yapacağınız işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanmalısınız. Siyah kurşun kalem dışında
  farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli ya da renkli vb.) kullanan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.
 • Sınav süresince gözetmenlerle konuşmak, gözetmenlere soru sormak yasaktır. Gerekli durumlarda gözetmenler yerinizi değiştirebilir.
 • Aşağıdaki durumlarda sınav gözetmenleri tarafından Bireysel Sınav İptal Tutanağı düzenlenir ve ilgili öğrencilerin o sınavı geçersiz sayılarak
  disiplin yönetmeliği uygulanır:
  • Sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uymamak, sınav düzenini bozmak,
  • Kâğıt, kitap, defter, ders notu vb. dokümanlar; cep telefonu, tablet vb. iletişim cihazları, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları ile sınava girmek
   kesinlikle yasaktır.
  • Sınav başlamadan önce yukarıda bahsedilen cihazları sınav görevlisine teslim ediniz. Aksi takdirde yönetmelik gereği hakkınızda işlem yapılacaktır.
  • Sınav sırasında kalem, silgi vb. araç-gereç paylaşımında bulunmak,
  • Cevapları, cevap kâğıdı dışında bir yere yazmak ve sınav salonundan dışarı çıkarmak,
  • Sınav görevlileri tarafından öğrencinin kimliğinden şüphe duyulması, Cevap kâğıdını ve/veya soru kâğıdını sınav görevlilerine eksiksiz ve sağlam bir
   şekilde teslim etmemek, sınav salonu dışına çıkarmak,
  • Kopya çekmek, vermek ya da çekilmesine yardımcı olmak vb. eylemlerde bulunmak,
  • Cevap kâğıdını ve/veya soru kâğıdını yırtmak, başka bir öğrencinin yerine sınava girmek ya da kendisi yerine başka birini sınava sokmak.

Sınav kurallarına uyduğunuz için teşekkür eder, sınavlarda başarılar dileriz.