SADETTİN ÇELİK

Dr. Öğr. Üyesi SADETTİN ÇELİK

Unvan : DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

Birim / Bölüm : GENÇ MESLEK YÜKSEKOKULU / ORMANCILIK

Email : sadettincelik@bingol.edu.tr

Dahili : 3708

Oda No : Z-15


ÖZGEÇMİŞ

1986 yılında Batman/Sason'da doğdu. İlkokulu Sason’da, orta ve lise öğrenimini Diyarbakır’da tamamladı. 2005 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesini kazandı. 2010 yılında  Tarımsal Yapılar Ve Sulama bölümünden  bölüm birincisi olarak Mezun oldu. 2011 yılında Tekin demir inşaat, nakliyat ..  şirketinde Ziraat mühendisi ve şirket müdürü olarak iki yılı aşkın sürede çalıştı. Bu süre zarfında, 2011 yılında Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalında yüksek lisans programına ilk sırada başladı. Yüksek lisans çalışmaları gereği, 2012-2013 yılında Slovakya’da, Nitra Ziraat Üniversitesinde, Tarla Bitkileri Fakültesinde  çeşitli araştırmalarda bulundu. 2013 yılının Eylül ayında, Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Ana Bilim Dalına Araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2014 ekim Ayında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümünde doktoraya başladı ve 2018 ekim ayında doktorayı bitirerek Dr. ünvanını aldı. 2019 yılı Nisan ayında da Bingöl Üniversitesi, Genç Meslek Yüksekolulu, Ormancılık Bölümü, Ormancılık ve Orman Ürünleri Programına Dr. Öğr. Üyesi olarak göreve başladı. Aralık 2019 tarihinden itibaren Genç Meslek yüksekokulunda Ormancılık bölümünde Bölüm başkanlığı görevini Yürütmektedir. İleri düzeyde ingilizce bilen Sadettin Çelik Evli ve bir çocuk babasıdır. 

Lisans                : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

Yüksek lisans    : Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

Doktora             : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü

Araştırma Görevlisi         : 2013 yılında Bingöl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji                                                                                                                                          Bölümü

Dr. Araştırma Görevlisi   :2018 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi                   : 2019 Yılında, Bingöl Üniversitesi, Genç Meslek Yüksekokulu, Ormancılık                                                                                                                                       Bölümü

1. İletişim ve Etik.

2. Genel ve Teknik iletişim.

3. iş sağlığı ve güvenliği

4. Toprak Bilgisi

5. İş huku

6. Bitki Biyoteknolojisi

7. Erozyon ve sel kontrolü

8. Zooloji

9. Fidanlık tekniği

 

ÜDS       : 62.5 (İngilizce) (2010 son bahar)

YÖKDİL : 75 (İngilizce) (2019 ilk bahar)

1. ) Alp A., Çelik, S., Parlak, D. 2017. Determination of the salt tolerance characteristics of some bread wheat cultivars. Agrolife Scientific Journal. 6(2)., 16-21. (Yayın No:3874727) (E-SCI)

2. ) Alp Aydın, Çelik, S., Kaya, B. 2017.  Determınatıon Of Competıtıon Capacıty Of Local Karacadag And Osmancık-97 Rıce Varıety Agaınst Some Weeds.  Bangladesh Journal of Botany, 46(3), 857-864. (Yayın No: 3763925).(SCI-EXP.)

3. ) Bardak, A., Mehmet, S.F., Dağgeçen E., Tekerek, H., Çelik, S., Parlak, D., Khezir, H.B. 2017.  Pamukta İlişkilendirme Haritalaması Yöntemiyle Gossypol ile İlişkili Markörlerin Belirlenmesi.  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, 20, 236-240., Doi: 10.18016/ksudobil.349215 (Yayın No: 3853213). (E-SCI)

4. ) Çelik, S., Bardak, A., Erdoğan, O., Parlak, D., Uçar, R., Tekerek, H., Sever, A.C., Khezir, H.B. 2017.  Determination of the Response of Some Cotton Varieties to Cotton Wilt Disease Caused by Verticillium dahliae Kleb.  Turkish Journal of Agriculture- Food Science and Technology, 5(12), 1488-1492., Doi: https://doi.org/10.24925/turjaf.v5i12.1488-1492.1476 (Yayın No: 3773628). (E-SCI)

5.) Zahid, I.A., Khezir, H.B, Çelik, S., Azam, M., Mehmood, H., Ashraf,  F., Azhar, M. T. 2015.  Development of cotton leaf curls virus tolerance varieties through interspecific hybridization.  Afrikan Journal of Agricultural Research, 10(13), 1612-1618., Doi: 10.5897/AJAR2013.7075 (Yayın No: 2617845) (SCI)

6.) Bardak, A., Hahat, K., Tekerek, H., Parlak, D., Çelik, S., Khan A. S.R, Sever, A., Uçar, R., Guvercin, S.R., Ekinci, R. 2019. Analysis of Genetic variability and heritability for seed cotton yield in a Single Seed Descent population. Fresenius Enviromental Bulletin (FEB). Volume 28. no:5/2018 pages 4093-4100 (SCI-EXP.).  

7.) Çelik, S., Bardak, A., Erdoğan, O. 2019. Reaction of some upland cotton genotypes (Gossypium hirsutum L.) to cotton verticillium (Verticillium Dahliae Kleb.) wilt. Bangladesh J. Bot. 48(4): 1185-1192, 2019 (December) (SCI-EXP.). 

 

 

1. ) Çelik, S., Bardak, A., Erdoğan, O., Parlak, D., Uçar, R., Tekerek, H., Sever, A.C., Khezir, H.B. 2017. Determination of the Response of Some Cotton Varieties to Verticillium Wilt Disease Caused by Verticillium dahliae Kleb. International Conference on Agricultural, Forest, Food, Sciences and Technologies (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3858987

2. ) Parlak, D., Bardak, A., Güvercin, R.Ş., Çelik, S.., Tekerek, H., Sever, A.C., Khezir, H.B. Dağgeçen, E. 2017.  The Assessment of Earliness Related Morphological Characters in Cotton Germplasm. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences Technologies, 83 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3894324

3. ) Tekerek, H., Bardak, A., Hayat, K.B., Parlak, D., Sever, A.C., Çelik, S., Erdoğan, O. 2017. Quantitave Trait Analysis for Verticillium Wilt Resistance in Recombinant Inbred line of Cotton. International Conference on Agricultural, Forest, Food, Sciences and Technologies, 1(1), 614-614. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3780524

4. ) Hayat, K.B., Bardak, A., Tekerek, H., Parlak, D., Çelik, S., Sever, A.C. 2017. Genetic Mapping and Quantitative Trait Locus Analysis of Fiber Quality Traits Using Amulti-Parent Composite Population in Upland Cotton (Gossypium hirsutum L.). ICAFOF (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3528289

5. ) Hayat, K.B., Güvercin, R.Ş, Ekinci, R., Erdoğan, O., Çelik, S., Dumlupınar, Z., Akyol, İ., Tekerek, H., Bardak, A. 2018. Genome-Wide Association Mapping for Fiber Length in A Global Germplasm Collection of Upland Cotton. International Agricultural Science Congress. 09-12 Mayıs 2018. Van/Türkiye

6. ) Çelik, S., Güvercin, R.Ş., Ekinci, R., Tekerek, H., Hayat, K.B., Parlak, D., Dumlupınar, Z., Bardak, A., Erdoğan, O. 2018. Identification the Reactions of Some Cotton Varieties Against Verticillium Wilt Disease Caused by Verticillium dahliae Kleb. International Agricultural Science Congress. 09-12 Mayıs 2018. Van/Türkiye.

7. ) Hayat, K.B., Güvercin, R.Ş., Ekinci, R., Erdoğan, O., Çelik, S., Dumlupınar, Z., Akyol, İ., Tekerek, H.,, Bardak, A. 2018. A SNP-based Genome-Wide Analysis for Lint Percentage in Upland Cotton (Gossypium hirsutum L.) Germplasm from Major Cotton-Growing Country. International Agricultural Science Congress. 09-12 Mayıs 2018. Van/Türkiye

8. ) Çelik, S., Güvercin, R.Ş., Ekinci, R., Tekerek, H., Hayat, K.B., Parlak, D., Dumlupınar, Z., Bardak, A., ,  Erdoğan, O. 2018. Determination of The Response of Some Cotton Varieties Against Verticillium Wilt Disease Caused by Verticillium dahliae Kleb. International Agricultural Science Congress. 09-12 Mayıs 2018. Van/Türkiye. (Poster)

9. Gedik, O., Bardak, A., Çelik, S. 2016. Karyological İnvestigation on Gossypium hirsutum  Stoneville 453  and Gossypium barbadense  Askabat 100. International conference on natural science and Engineering. 19-20/03/2019. Kilis/Turkey.

1. ) Bardak, A., Fidan, M.S., Dağgeçen, E., Tekerek, H., Çelik, S., Parlak, D., Hayat, K.B.  2017.  Pamukta Ilişkilendirme Haritalaması Yöntemiyle Gossypol Ile Ilişkili Markörlerin Belirlenmesi.  12. Tarla Bitkileri Kongresi, 456 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3653519).

2. ) Alp, A., Çelik S. 2017. Diyarbakır Koşullarında Bazı Yabancı Kökenli Buğday Çeşitlerinin Uyum Yeteneklerinin Ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi.  12.Tarla Bitkileri Kongresi, 61-61. (Özet Bildiri/Poster) (Yayın No:3780580).

 

Reviewer for Scientific Journals

2020-International Journal of Life Sciences and Biotechnology.

2020-Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi.

Ziraat Mühendisleri odası- Kahramanmaraş şubesi.