ERDAL ÇAÇAN

Doç. Dr. ERDAL ÇAÇAN

Unvan : DOÇENT

Birim / Bölüm : GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MESLEK YÜKSEKOKULU / BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM

Email : ecacan@bingol.edu.tr

Dahili : 5455

Oda No : A-I-18


Derece Öğrenim Dönemi Üniversite-Fakülte-Bölüm/Anabilim
Lisans 2003-2007
  • Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi
  • Ziraat Mühendisliği Programı
Yüksek Lisans 2008-2010
  • Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
  • Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı
Doktora 2010-2014
  • Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
  • Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı

 

Kurum

Bölüm/Birim

Görev

Dönem

Bingöl Üniversitesi

Genç MYO

Öğretim Görevlisi

2011-2014

Bingöl Üniversitesi

Genç MYO

Dr. Öğr. Üyesi

2014-2019

Bingöl Üniversitesi Genç MYO Doçent

2019-...

Yüksek Lisans
1. Yem Bitklerinde Kalite ve Kaliteyi Etkileyen Faktörler
2. Silaj Bitkileri Yetiştiriciliği
3. Çayır ve Meraların Yasal Dayanakları
 
Ön Lisans
1. Tarla Bitkileri
2. Tohum ve Tohum Teknolojisi
3. Bitkisel Üretim İlkeleri
4. Tarımsal Ekoloji
5. Yem Bitkileri Yetiştiriciliği
6. Çayır ve Mera Yönetimi

 

 

1-Areevan Jalil SHARIF, 2016. Bingöl Koşullarında Bazı Buğday Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Bingöl.

 

2-Dilek KARABULUT, 2017. Farklı Zamanlarda Ekilen Bazı Tahıl Türlerinin Ot Verimi ve Kalitesi Bakımından Karşılaştırılması. Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Bingöl.

 

3-Sibel İŞİKTEN, 2017. Bingöl Koşullarında Silajlık Mısır İçin Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi. Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Bingöl.

 

4-Melek BAYAR, 2019. Farklı Zamanlarda Hasat Edilen Macar Fiğinde (Vicia pannonica Crantz) Ot Verimi ve Bazı Kalite Özelliklerinin Değişimi. Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Bingöl.

 

5- Nevin ÇOŞKUN, 2019. Tüylü Fiğde (Vicia villosa Roth.) Ekim Zamanlarının Bazı Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi. Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Bingöl.  

 
6- Halit TARHAN, 2019. Bingöl İl Merkezine Bağlı Ormanardı Köyü Merasının Verim ve Ot Kalitesinin Yöneylere Bağlı Olarak Mevsimsel Değişimi. Bingöl Üniversitesi, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Bingöl. 
 
7- İhsan ARSLAN, 2020. Bingöl Ovasında Yetiştiriciliği Yapılan Yonca (Medicago sativa L.) Popülasyonlarının İleri Seleksiyon Amaçlı Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Bingöl Üniversitesi, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Bingöl.
 

SCI Kapsamında Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler    

 
1. Cacan, E., Kokten, K., Inci, H., Das, A., Sengul, A.Y., 2016. Fatty Acid Composition of the Seeds of Some Vicia Species. Chemistry of Natural Compounds, Vol.52, No:6, p. 1084-1086. Full Text Online (PDF)
 
2. Cacan, E., Kokten, K., Senol, Y. 2016. Comparison of Different Vegetation Measuerment Methods for Determination of Rangeland Conditions. Range Management and Agroforestry, Volume 37, Issue 2, page 128-132. Full Text Online (PDF)
 
3. Kokten, K., Cacan, E., Gokdogan, O., Baran, M.F., 2017. Determination fo energy balance of common vetch (Vicia sativa L.), hungarian vetch (Vicia pannonica C.) and narbonne vetch (Vicia narbonensis L.) production in Turkey. Legume Research, 40 (3), 491-496. Full Text Online (PDF)
 
4. Cacan, E., Ulger, I., Kilic, O., Yilmaz, M.F., Kokten, K., Kaplan, M. 2017. Potential Nutritive Value of Astragalus Species Harvested at Three Different Maturity Stages. Applied Acology and Environmental Research, 15(4): 2071-2080. Full Text Online (PDF)
 
5. Çaçan, E., Kökten, K., Kaplan, M. 2018. Determination of Yield and Quality Characteristics of Some Alfalfa (Medicago sativa L.) Cultivars in the East Anatolia Region of Turkey and Correlation Analysis Between These Properties. Applied Acology and Environmental Research, 16(2): 1185-1198. Full Text Online (PDF)
 
6. Başbağ, M., Çaçan, E., Sayar, M.S., Karan, H. 2018. Identification of Certain Agricultural Traits and Inter-Trait Relationships in the Helianthemum ledifolium (L.) Miller var. lasiocarpum (Willk.) Bornm. Pak. J. Bot., 50(4): 1369-1373. Full Text Online (PDF)
 
7. Çaçan, E. 2018. Effect of Different Fertilizer Treatments on Botanical Composition, Herbage Yield and Herbage Quality in the Eastern Anatolia Region Pasture of Turkey. Applied Ecology and Environmental Research, 16(4): 4051-4063. Full Text Online (PDF)
 
8. Cacan, E., Kokten, K., Kilic, O. 2018. Leaf Fatty Acid Composition of Some Lamiaceae Taxa From Turkey.. Progress In Nutrition, 20(1): 231-236. Full Text Online (PDF)
 
9. Seydosoglu, S., Cacan, E., Sevilmis, U. 2019. Determination of Botanical Composition, Yield and Pasture Quality Ratings of Infertile Pastures in Kozluk District of Batman Province of Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 28(4A): 3388-3394. Full Text Online (PDF)
 
10. Cacan, E., Kokten, K. 2019. Determining The Appropriate Improvement Methods for the Pastures of Eastern Anatolia Region of Turkey. Range Management and Agroforestry, 10(1):26-32. Full Text Online (PDF)
 
11. Sengul, A.Y., Kokten, K., Das, A., Kaplan, M., Cacan, E., Yilmaz, H.S. 2019. The Effects of Various Drying Methods on the Nutrient Composition of Alfalfa Varieties. Fresenius Environmental Bulletin, 28(9): 6618-6625. Full Text Online (PDF)
 
 
Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 

1. Başbağ, M., Aydın, A., Çaçan, E., Sayar, M.S. 2012. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Doğal Alanlarından Toplanan Bazı Mürdümük Taksonlarında (Lathyrus spp.) Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (2):110-113. Full Text Online (PDF)

 

2. Çaçan, E., Aydın, A., Başbağ, M. 2014. Korunan ve Otlatılan İki Farklı Doğal Alanın Botanik Kompozisyon Açısından Karşılaştırılması. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Special Issue:2, s. 1734-1741. Full Text Online (PDF)

 

3. Çaçan, E., Aydın, A., Başbağ, M. 2014. Korunan ve Otlatılan İki Farklı Doğal Alanın Verim ve Kalite Açısından Karşılaştırılması. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Special Issue:1, s. 919-926. Full Text Online (PDF)

 

4. Aydın, A., Çaçan, E., Başbağ, M. 2014. Mardin İli Derik İlçesinde Yer Alan Bir Meranın Botanik Kompozisyonunun Belirlenmesi. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Special Issue:2, s. 1625-1630. Full Text Online (PDF)

 

5. Aydın, A., Çaçan, E., Başbağ, M. 2014. Mardin İli Derik İlçesinde Yer Alan Bir Meranın Ot Verimi ve Kalitesinin Belirlenmesi. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Special Issue:2, s. 1631-1637. Full Text Online (PDF)

 

6. Çaçan, E., Kökten, K. 2014. Bingöl İli Merkez İlçesi Çiçekyayla Köyü Merasının Ot Verimi ve Otlatma Kapasitesinin Belirlenmesi. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Special Issue:2, s. 1727-1733. Full Text Online (PDF)

 

7. Çaçan, E., Aydın, A., Başbağ, M. 2015. Bingöl Üniversitesi Yerleşkesinde Yer Alan Bazı Baklagil Yem Bitkilerine Ait Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, 2 (1): 105-111. Full Text Online (PDF)

 

8. Çaçan, E., Aydın, A., Başbağ, M. 2015. Bingöl Üniversitesi Yerleşkesinde Yer Alan Bazı Buğdaygil Yem Bitkilerine Ait Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, 2 (2): 214-219. Full Text Online (PDF)

 

9. Çaçan, E., Yılmaz, H.Ş. 2015. Bingöl Koşullarında Değişik Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz) + Buğday (Triticum aestivum L.) Karışım Oranlarının Ot Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkileri. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, 2 (3): 290-296. Full Text Online (PDF)

 

10. Çaçan, E., Başbağ, M. 2016. Bingöl İli Merkez İlçesi Yelesen-Dikme Köylerinin Farklı Yöney ve Yükseltilerde Yer Alan Mera Kesimlerinde Botanik Kompozisyon ve Ot Veriminin Belirlenmesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 53 (1) : 1-9. Full Text Online (PDF)

 
11. Çaçan, E., Başbağ, M. 2017. Bingöl İli Merkez İlçesi Yelesen ve Dikme Köyleri Meralarının Farklı Yöney ve Yükseltilerinde Yer Alan Bitki Türleri. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 21(2): 185-195. Full Text Online (PDF)
 
12. Çaçan, E., Başbağ, M., Kökten, K., Sharif, A.J. 2017. Evaluation of Some Wheat Cultivars as Roughage. Eurasion Journal of Agricultural Research, 1(2): 144-152. Full Text Online (PDF)
 
13. Çaçan, E., Kökten, K. 2017. The Effect of Different Row Spacing on the Yield and Quality of Forage Rape (Brassica napus L. ssp. oleifera Metzg). Eurasian Journal of Biology and Ecology, 2(2017): 7-13. Full Text Online (PDF)
 
14. Basbag, M., Cacan, E., Sayar, M.S., Karan, H. 2017. Some Shrub and Tree Taxa in the Grassland-Pasture and Natural Vegetation of Turkey. Middle East Journal of Science, 3(2): 115-128. Full Text Online (PDF)
 
15. Çaçan, E., Kökten, K. 2017. Current Situation of Diyarbakır Province in Terms of Crop Production. Middle East Journal of Sciences, 3(2): 147-158. Full Text Online (PDF)
 
16. Çaçan, E., Kaplan, M., Kökten, K., Tutar, H. 2018. Bingöl Koşullarında Bazı Adi Fiğ Hat ve Çeşitlerinin (Vicia sativa L.) Tohum Verimi, Kes Verimi ve Kes Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi. Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der., 8(1): 289-300. Full Text Online (PDF)
 
17. Çaçan, E., Kaplan, M., Kökten, K., Tutar, H. 2018. Evaluation of Some Forage Pea (Pisum sativum ssp. arvense L.) Lines and Cultivars in Terms of Seed Yield and Straw Quality. Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. 8(2): 275-284. Full Text Online (PDF)
 
18. Başbağ, M., Çaçan, E., Sayar, M.S., Karan, H., Tonçer, Ö. 2018. Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Yem Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 5(3): 246-252. Full Text Online (PDF)
 
19. Başbağ, M., Çaçan, E., Sayar, M.S. 2018. Bazı Buğdaygil Bitki Türlerinin Yem Kalite Değerlerinin Belirlenmesi ve Biplot Analiz Yöntemi İle Özelliklerarası İlişkilerin Değerlendirilmesi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 27(2): 92-101. Full Text Online (PDF)
 
20. Karabulut, D., Çaçan, E., 2018. Farklı Zamanlarda Ekilen Bazı Tahıl Türlerinin Ot Verimi ve Kalitesi Bakımından Karşılaştırılması. Alınteri Journal of Agriculture Science, 33(2): 125-131. Full Text Online (PDF)
 
21. Çaçan, E., Başbağ, M. 2019. Determination of the Quality Degree, Grazing Capacity and Hay Quality of Rangelands in Different Directions and Altitudes. Eurasian Journal of Forest Science, 7(1): 13-22. Full Text Online (PDF)
 
22. Çaçan, E., İşikten, S. 2019. Bingöl İli Ekolojik Koşullarında Bazı Silajlık Mısır Çeşitleri İçin Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 6(1): 39-49. Full Text Online (PDF)
 
23. Çaçan, E., Kökten, K. 2019. Tahıl Türlerinin Kaba Yem Olarak Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 56(2): 221-229. Full Text Online (PDF)
 
24. Cacan, E., Kokten, K., Bakoglu, A., Kaplan, M., Bozkurt, A. 2019. Evaluation of Some Forage Pea (Pisum arvense L.) Lines and Cultivars in Terms of Herbage Yield and Quality. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 23(3): 254-262. Full Text Online (PDF)
 
25. Başbağ, M., Çaçan, E., Sayar, M.S., Fırat, M. 2019. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Farklı Lokasyonlarından Toplanan Boynuzlu Geven (Astragalus hamosus L.) Otunun Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, 5(2): 346-354. Full Text Online (PDF)
 
26. Tarhan, H., Çaçan, E. 2020. Bingöl İlinde Mera Verim ve Kalitesinin Yöneylere Bağlı Olarak Aylık Değişimi ve Otlatmaya Başlama Zamanının Belirlenmesi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8(1): 110-122. Full Text Online (PDF)
 
27. Çaçan, E., Kökten, K. 2020. "Bazı Yonca Genotiplerinin (Medicago sativa L.) Kes Verimi ve Kes Kalitesi Açısından Karşılaştırılması". Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 8(9): 266–272. Full Text Online (PDF)
 
28. Başbağ, M., Sayar, M.S., Çaçan, E. 2020. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Farklı Lokasyonlarından Toplanan Salvia multicaulis VAHL. Türünde Ot Kalite Değerlerinin Belirlenmesi. Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8(7): 1492-1496. Full Text Online (PDF)
 
29. Çaçan, E., Arslan, İ. 2020. Ranunculus constantinopolitanus Bitkisinin Bazı Bitkisel Özellikleri, Besleme Değeri ve Tohumlarına Ait Çimlenme Oranlarının Belirlenmesi. Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8(7): 1553-1558. Full Text Online (PDF)
 

 

1. Çaçan, E., Başbağ, M., Aydın, A. 2012. Diyarbakır İli Doğal Meralarından Toplanan Bazı Tek Yıllık Yonca Türlerinde (Medicago spp.) Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Tr. Doğa ve Fen Derg., Tr. J. Nature Sci. 1(1):34-38. Full Text Online (PDF)

 

2. Başbağ, M., Hoşgören, H., Aydın, A., Sayar, M.S., Çaçan, E. 2012. Bingöl Bölgesi Çayır-Mera ve Doğal Vejetasyonlarında Yer Alan Bazı Bitki Taksonları. Tr. Doğa ve Fen Derg. Tr. J. Nature Sci. 1 (2): 57-61. Full Text Online (PDF)

 

3. Çaçan, E., Özbay, N., Kökten, K. 2014. Bazı Yem Bezelyesi Hat ve Çeşitlerinin Farklı Sıcaklıklarda Çimlenme ve Çıkış Performanslarının Belirlenmesi. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, Özel Sayı 62-68. Full Text Online (PDF)
 
4. Çaçan, E., Kökten, K. 2017. Bingöl Koşullarında Yaygın Fiğ ve Koca Fiğ Çeşitleri İçin Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi. Tr. Doğa ve Fen Derg., 6(1): 19-23. Full Text Online (PDF)

    

1. Başbağ, M., Çaçan, E., Aydın, A., Sayar, M.S. 2011. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Doğal Alanlarından Toplanan Bazı Fiğ Türlerinin Ot Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. 1. Uluslararası Katılımlı Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, 27–30 Nisan, Eskişehir. Full Text (PDF)

 

2. Çaçan, E., Kökten, K. 2014. Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Tuzluluğa Toleransının Belirlenmesi. 5. Uluslararası Katılımlı Tohumculuk Kongresi, 19-23 Ekim, Diyarbakır. Full Text (PDF)

 

3. Çaçan, E., Kökten, K. 2014. Bingöl İli Merkez İlçesi Çiçekyayla Köyü Merasının Botanik Kompozisyonunun Belirlenmesi. International Mesopotamia Agriculture Congress, 22-25 September, Diyarbakır. Full Text (PDF)

 

4. Çaçan, E., Kökten, K. 2014. Bingöl İlinin Bitkisel Üretim Açısından Mevcut Durumu. International Mesopotamia Agriculture Congress, 22-25 September, Diyarbakır. Full Text (PDF)

 

5. Çaçan, E., Yuksel, A. 2016. Çayır ve Meraların Bölgesel Kalkınma Üzerindeki Etkileri. Unidap Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, 28-30 Eylül 2016, Muş. Full Text (PDF)

 

6. Jalil Sharif, E., Çaçan, E., 2017. Bingöl Koşullarında Bazı Buğday Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. 4. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, 21-23 Eylül 2017, Tunceli. Full Text (PDF)
 
7. Başbağ, M., Kavak, B., Fırat, M., Çaçan, E., Sayar, M.S. Türkiye Florasında Yer Alan Endemik Astragalus Taksonları. International Congress of Agriculture and Animal Sciences. 7-9 November 2018, Alanya/Turkey. Full Text (PDF)
 
8. Bayar, M., Çaçan, E. 2019. Farklı Zamanlarda Hasat Edilen Macar Fiğinde (Vicia pannonica Crantz) Ot Verimi ve Bazı Kalite Özelliklerinin Değişimi. 1. Uluslararası Harran Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 8-10 Mart 2019, Şanlıurfa. Full Text (PDF)
 
9. Çoşkun, N., Çaçan, E. 2019. Tüylü Fiğde (Vicia villosa Roth.) Ekim Zamanlarının Bazı Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi. Ispec Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma Kongresi, 10-12 Haziran 2016, Siirt. Full Text (PDF)
 
10. Kökten, K., Yılmaz, H.Ş., Kaplan, M., Çaçan, E., Çağlayan, B. 2019. Bazı Ağır Metallerin (Cd, Cr, Ni) Farklı Tane Sorgum (Sorghum bicolor L.) Çeşitlerinin Kök Ağırlıklarına Etkisinin Araştırılması. Ispec Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma Kongresi, 10-12 Haziran 2016, Siirt. Full Text (PDF)
 
11. Başbağ, M., Çaçan, E., Sayar, M.S. 2019. Dicle Üniversitesi Kampüs Alanında Yer Alan Bazı Baklagil Türlerinde Ot Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. International Engineering and Natural Sciences Conference (IENSC 2019), 6-8 November, 2019 Dicle University, Diyarbakır. Full Text (PDF)
 
12. Başbağ, M., Sayar, M.S., Çaçan, E. 2019. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Farklı Lokasyonlarından Toplanan Teucrium polium Türünün Ot Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. International Engineering and Natural Sciences Conference (IENSC 2019), 6-8 November, 2019 Dicle University, Diyarbakır. Full Text (PDF)

 

1. Başbağ, M., Çaçan, E., Aydın, A., Sayar, M.S. 2011. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Doğal Alanlarından Toplanan Bazı Üçgül Türlerinde (Trifolium spp.) Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, 12- 15 Eylül, Bursa. Full Text (PDF)

 

2. Yılmaz, H.Ş., Kökten, K., Çaçan, E., Tutar, H., Şengül, Ö. 2015. Bazı Burçak Hatlarının Farklı Sıcaklıklarda Çimlenme ve Çıkış Performanslarının Belirlenmesi. Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi 6-9 Ekim 2015, Pazar/RİZE. Full Text (PDF)
 

3. Çaçan, E., Özbay, N., Kökten, K. 2015. Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Farklı Sıcaklıklarda Çimlenme ve Çıkış Oranlarının Belirlenmesi. GAP VII. Tarım Kongresi, 28-01 Mayıs 2015, Şanlıurfa. Full Text (PDF)

 

4. Çaçan, E., Aydın, A., Başbağ, M. 2015. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Doğal Çayır-Mera ve Vejetasyonlarında Bulunan Trifolium Taksonları. 11. Tarla Bitkileri Kongresi, 7-10 Eylül 2015 Çanakkale. Full Text (PDF)

 
5. Aydın, A., Çaçan, E., Başbağ, M. 2015. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin Doğal Çayır-Mera ve Vejetasyonlarında Tespit Edilen Medicago Taksonları. 11. Tarla Bitkileri Kongresi, 7-10 Eylül 2015 Çanakkale. Full Text (PDF)
 
6. Başbağ, M., Aydın, A., Çaçan, E., Sayar, M.S. 2015. Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Yer Alan Bazı Baklagil Yem Bitkilerinin Kalite Değerleri. 11. Tarla Bitkileri Kongresi, 7-10 Eylül 2015 Çanakkale. Full Text (PDF)
 
7. Kökten, K., Kaplan, M., Turan, V., Kale, H., Çaçan, E., Kardeş, Y.M., Tutar, H., Tal, E. 2017. Farklı Meşe Palamudu Türlerinin (Quercus sp.) Hayvan Besleme Özellikleri. 12. Tarla Bitkileri Kongresi, 12-15 Eylül 2017, Kahramanmaraş. Full Text (PDF)

 

1. BAP, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Doğal Alanlarından Toplanan Bazı Baklagil Yem Bitkisi Türlerinde Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Araştırmacısı, Proje No: 09-ZF-19, 2009-2010.

 

2. BAP, Bingöl İli Merkez İlçesi Yelesen-Dikme Köyleri Merasının Farklı Yöney ve Yükseltilerindeki Bitki Tür ve Kompozisyonları Ot Verim ve Kalitelerinin Belirlenmesi. Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Araştırmacısı, Proje No: 12-ZF-14, 2012-2014.

 
3. Murat Nehri Rehabilitasyon Projesi Mevcut Durum Araştırması (mevcut durum analizi), OGM (Orman Genel Müdürlüğü), ÇEM (Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü), IFAD (International Fund for Agricultural Development - Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), Araştırmacı, Proje bütçesi: 148.000 TL, Proje başlangıcı: 19.03.2015, Proje bitişi: 18.05.2015.
 
4. Murat Nehri Rehabilitasyon Projesi Yamaç Mikrohavza Planı (havza rehabilitasyonu), OGM (Orman Genel Müdürlüğü), ÇEM (Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü), IFAD (International Fund for Agricultural Development - Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), Araştırmacı, Proje bütçesi: 8.524.005,96 TL, Proje başlangıcı:17.11.2014, Proje bitişi: 30.03.2015.
 
5. BAP, Bingöl Koşullarında Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü, Proje No: BAP-554-179-2014, 2014-2016.
 

6. BAP, Farklı Zamanlarda Ekilen Bazı Tahıl Türlerinin Yem Kalitesi ve Verim Özellikleri Açısından Karşılaştırılması. Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü, Proje No: GMYO.3.16.001, 2016-2017.

 

7. BAP, Bingöl Koşullarında Silajlık Mısır İçin Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi. Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü, Proje No: BAP-GMYO.2016.00.001, 2016-2017.

 
8. BAP, Farklı Çalı Türlerinde Besin İçeriklerinin Mevsimsel Değişimi. Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Proje Araştırmacısı, Proje No: FBA-2017-7012, 2017-2017.
 
9. BAP, Farklı Zamanlarda Hasat Edilen Macar Fiğinde (Vicia pannonica Crantz) Ot Verimi ve Bazı Kalite Özelliklerinin Değişimi. Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Proje Yürütücüsü, Proje No:BAP-GMYO.2017-00-001, 2017-2019. 
 
10. BAP, Bingöl İl Merkezine Bağlı Ormanardı Köyü Merasının Verim ve Ot Kalitesinin Yöneylere Bağlı Olarak Mevsimsel Değişimi. Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Proje Yürütücüsü, Proje No: BAP-GMYO.2018-00-001, 2018-2019 (Bütçe: 4.800,00 TL).
 
11. Elazığ İli Karakoçan İlçesi Başyurt Köyü Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Proje Koordinatörü, Proje No: 2017/23/01 (Bütçe: 176.827,80 TL)
 
12. Elazığ İli Karakoçan İlçesi Sarıcan, Bulgurcuk, Kuluntepe Köyleri Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Proje Koordinatörü, Proje No: 2018/23/02 (Bütçe: 493.700,00 TL)
 
13. Elazığ İli Sivrice İlçesi Bekçitepe Köyü Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Proje Koordinatörü, Proje No: 2018/23/03 (Bütçe: 359.277,00 TL)
 
14. Elazığ İli Kovancılar İlçesi Gökçedal Köyü Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Proje Koordinatörü, Proje No: 2019/23/1 (Bütçe: 221.920,00 TL)
 
15. Elazığ İli Kovancılar İlçesi Bayramyazı Köyü Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Proje Koordinatörü, Proje No: 2019/23/2 (Bütçe: 193.300,00 TL)
 
16. Elazığ İli Palu İlçesi Kasil Köyü Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Proje Koordinatörü, Proje No:2019/23/3 (Bütçe: 144.400,00 TL)

 

Başbağ, M., Aydın, A., Çaçan, E. 2016. Çayır Mera ve Yem Bitkileri Kültürüne Giriş, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü, Dicle Üniversitesi Basımevi, ISBN: 978-605-9504-07-2, Diyarbakır.