SERDAL POÇAN

Öğr. Gör. SERDAL POÇAN

Unvan : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Birim / Bölüm : GENÇ MESLEK YÜKSEKOKULU / BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ

Email : spocan@bingol.edu.tr

Dahili : 3705

Oda No : C1-2


1978 yılında Konya’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Konya’da tamamladı. 1996 yılında girdiği Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Matematik Bölümü’nden 2000 yılında mezun oldu. Çeşitli dersanelerde çalıştıktan sonra 2010 yılında Bingöl Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak göreve başladı. Halen bu görevine devam etmektedir.

DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL
Lisans Matematik  Öğretmenliği Atatürk Üniversitesi  2000 
Yüksek Lisans Matematik Atatürk Üniversitesi  2013
Doktora Matematik Eğitimi İnönü Üniversitesi  -

1.Diferansiyel Geometri

2.Analitik  Geometri

3.Projektif Geometri

4.Nümerik Analiz

5. Matematik

1.Şad, S , İlhan, A , Poçan, S . (2016). Seamless Learning: A Review Study. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3 (6), 1-22. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/inujgse/issue/27483/303327. Full Text online  

2. Poçan, S., & Yaşaroğlu, C. (2017). Dikişsiz Öğrenme (Seamless Learnıng) İlkeleri Bağlamında Eba’nın Matematik Ders İçeriğinin İncelenmesi . Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi  , 10(51). http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2017.1816. Full Text Online 

3. Poçan S. , Yaşaroğlu C. İlhan A. (2017).Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research  Ortaokul 7. Ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Akıl Yürütme Beceri Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi ,10(52).http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2017.1937.Full Text online 

1. Çelik, H. C., İlhan, A., & Poçan, S.(2016). The Effect Of Constructıvist Learning Approach In Mathematics Assessment Field To Academic Achıevement And Academıc Self-Perceptıon. Education Proceeding Book, 44.

2. İlhan, A., Çelik, H. C., & Poçan, S.(2016). Math And Visual Mathematical Literacy: A Compilation Study. Education Proceeding Book, 20.