MUSA ARABOĞA

MUSA ARABOĞA

Unvan : YÜKSEKOKUL SEKRETERİ

Birim / Bölüm : GENÇ MESLEK YÜKSEKOKULU

Email : maraboga@bingol.edu.tr

Dahili : 3774

Oda No : Kat 2/16


DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL
Lisans İktisat İnönü Üniversitesi 2000
Yüksek Lisans

İşletme ABD Yönetim ve Organizasyon

İnönü Üniversitesi  
2013