NESİP DEMİRBİLEK

Dr. Öğr. Üyesi NESİP DEMİRBİLEK

Unvan : DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

Birim / Bölüm : GENÇ MESLEK YÜKSEKOKULU / ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ

Email : ndemirbilek@bingol.edu.tr

Dahili : 3734

Oda No :


Lisans: Yüzüncü Yıl Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Sınıf Öğretmenliği Bölümü (2001-2005)

Yüksek Lisans: Fırat üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü/ Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümü (2010-2012)

Doktora: İnönü Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü/ Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/ Eğitim Yönetimi ve Denetimi Doktora Programı (2013 -2018)

Öğretim Görevlisi,  Bingöl Üniversitesi Genç MYO, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri, Çocuk Gelişimi Bölümü (2012 -  2019)

Doktor Öğretim Üyesi,  Bingöl Üniversitesi Genç MYO, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri, Çocuk Gelişimi Bölümü (2019 -  )

Mili Eğitim Bakanlığı (Öğretmen) 2005-2012

ÖNLİSANS

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yönetim ve Denetim

Okul Öncesi Eğt. Araç Geliş. ve Öğr. Tek.

Okul Öncesinde Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi I

Okul Öncesinde Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi II

Medya Okuryazalığı

Drama

Davranış Bilimleri

Genel İşletme

 

LİSANS

Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi

Eğitim Felsefesi

Eğitim Sosyolojisi

Rehberlik ve Psikolojik Danışma

Sosyal Psikoloji

Türkiye'de Sosyoloji

Çağdaş Sosyoloji Kuramları

 

FORMASYON

Eğitim Psikolojisi

Özel Öğretim Yöntemleri

 

 

 

Demirtaş H., Özer, N., Demirbilek, N., & Balı, O, (2017). Relationship between the Perceived Principal Support, Trust in Principal and Organizational Commitment. International Online Journal of Educational Sciences, 9(4), 1075 -1092. https://doi.org/10.15345/iojes.2017.04.013

Demirtaş H. ve Demirbilek, N., Okul Müdürlerinin Kayırmacı Davranışlarının Örgütsel Adalet ile Müdüre Güvene Etkisi Nitel Çalışma. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  Nisan 2019 

Uslu T., Demirbilek N., "Eğitim fakültelerinde yürütülen sınıf yönetimi dersinin etkililiği Erzincan Üniversitesi örneği", VII. Internatıonal Congress Of Educatıonal Research, Muğla, Türkıye, , pp.162-162

Demirbilek, N., Dayi, F., Altay, S., & Kömürgöz, B. (2018). Ötenazi. Ahtamara I. Uluslararası Multidisipliner Kongre Çalışması. Van. Türkiye, 25-26 Ağustos 2018

Demirbilek, N., Er, M., & Yütmen, E. (2018). Sosyaşl Medya Bağımlılığı. Ahtamara I. Uluslararası Multidisipliner Kongre Çalışması. Van. Türkiye, 25-26 Ağustos 2018

Demirbilek, N., Uzungündeş, E., & Barulay, A. (2018). Çocuk İstismarı. Ahtamara I. Uluslararası Multidisipliner Kongre Çalışması. Van. Türkiye, 25-26 Ağustos 2018

 

 

Demirtaş, H., & Demirbilek, N. (2015). Okul Müdürlerinin Değerler Eğilimi (Bingöl İli Örneği). Tam Özet Bildiri 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi 7 - 9 Mayıs 2015 Gaziantep.  [Abstract]

Öztürk, S., Şahin, M.,  Korkmaz,  C., Demirbilek, N., Berkeban, B., Özdemir, M. E.  (2015). Üniversite –Okul İşbirliği Bağlamında Okulun  Bilimsel Analizi Ve Okula Akademik Destek  Tam Özet Bildiri  9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi 8 - 10 Mayıs 2014 Siirt.  [Abstract]

Bingöl Üniveristesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi

İnönü Üniveristesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi

 

Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Mevcut Durum Arastırması (Araştırmacı)

Kadın Akademisi SODES Projesi

Kadın Akademisi Derneği Seminer (Çocuk Psikolojisi)

Türk Eğitim Derneği (TED)