Bilişim Güvenliği Teknolojisi Programı

PROGRAM ÖZETİ

Program Başkanı

:

Öğr. Gör. Abdullah Şener

Bağlı Olduğu Bölüm

:

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Alınan AKTS Toplamı

:

120 AKTS (4 Dönem X 30 AKTS)

Mezun Olanların Alacakları Unvan

:

Bilişim Güvenliği Teknikeri

Kontenjan

:

30

Mevcut Öğretim Elemanı Sayısı

:

6

 

Bilgisayar ağları ve internet kullanımının hızla artması ve artmaya devam ediyor olması bilgi güvenliğini de beraberinde getirmiştir. Aynı zamanda tüm kurum ve kuruluşların teknolojiye ve bilgiye bağımlı olması bilgi güvenliğini yaşamsal öneme taşımıştır. Bilgi güvenliğinin bir kurumsal yönetim unsuru olması ve bilgi teknolojileri güvenliği, fiziksel güvenlik, risk yönetimi, iş sürekliliği ile yasa ve yönetmeliklere uyum gibi unsurlarla yakından ilgili olması ve böylece çalışanlara, iş ortaklarına, müşterilere ve topluma yönelik çeşitli yükümlülükleri desteklemesi nedeniyle de önceliğinin yüksek olması gerektiği oldukça açıktır.

 

Programın Amacı

Bingöl Üniversitesi Bilgi Güvenliği Teknolojisi Programı’nın temel amacı, bilgi teknolojileri, bilgi güvenliği, bilgisayar programcılığı alanlarında ağırlıklı olmak üzere her alanda faaliyet gösteren firmaların ihtiyacı olan nitelikli ve donanımlı meslek elemanlarını yetiştirmektir. Mezunlarımız internet ve elektronik posta hizmeti veren, çok kullanıcılı bilgisayar sistemi olan, bilgisayar ağı olan, elektronik ticaret yapan, uzaktan eğitim yapan, vb. kuruluşlarda; sistem güvenliği uzmanı, bilgi işlem uzmanı, sistem destek uzmanı, sistem ve ağ danışmanı ve internet programcısı olarak çalışabilirler.

 

Programın Eğitim Hedefleri

 • Bilgi teknolojileri alanındaki temel kavramları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
 • Problemlerin çözümüne yönelik algoritma geliştirebilme ve kod yazabilme
 • Sistem tasarımında görev alabilme, proje geliştirme çalışmalarında grup içinde yönetsel olmayan görevleri yerine getirebilme
 • Veri Tabanı tasarımında veri güvenliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği prensiplerini uygulayabilme ve önlemler alabilme
 • İnternet ve güvenlik kavramlarını tanıma, web sayfalarını grafik, animasyon ve kullanıcıyla etkileşimli, dinamik sayfalar olarak tasarlayabilme,
 • Bilgi Güvenliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahip olma
 • Ağ Güvenliği ve Tasarım Yöntemlerini Uygulayabilme, Güvenlik Denetim Süreçlerini Yönetme
 • Temel ofis programlarını kurma, kullanma ve bu programların modüllerini kullanarak çözümler üretebilme
 • Nesne Tabanlı Programlama Tekniklerini Uygulayabilme
 • Bilgi Güvenliği Sistemlerini Tanıma, Çözümleri Uygulayabilme
 • Tarihi değerlere saygılı olma, sosyal ve kültürel değerler ve mesleki etik bilincine sahip olma
 • Bilimsel ve matematiksel temel kavramlar üzerinde analiz yapabilme
 • Türk Dil kuralları ile sözlü ve yazılı olarak kendini ifade edebilme, sosyal ve iş çevresi ile etkin iletişim kurabilme yetkinliğine sahip olma
 • Girişimcilik ve işletmecilik alanındaki temel ilkeleri tanımlayabilme, meslek standartları bilgilerine hakim olma
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olma

 

Kazanılan Yeterlilik

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Bilgi Güvenliği Teknolojisi alanında Ön Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

 

Yeterlilik Koşulları ve Kurallar

Öğrenciler, bu programda mevcut olan ve 120 AKTS karşılığı bulunan derslerin tümünü 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması ile tamamlamak zorundadırlar.

 

Program Profili

YGS-1 puan türü ile öğrenci alacak olan Bilgi Güvenliği Teknolojisi Programı 2019-2020 Öğrenim yılında ilk öğrencileriyle buluşarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayacaktır. Yetkinlik dersleri, temel alan dersleri, mesleki alan uzmanlık dersleri ve işyeri uygulamaları şeklinde yapılandırılmıştır.

 

Mezunların İstihdam Alanları

Bu programdan mezun olan öğrenciler bilgi işlem merkezleri ve yazılım firmaları başta olmak üzere, elektronik bilginin değerli olduğu her alanda sistem güvenliği uzmanı, bilgi işlem uzmanı, sistem destek uzmanı, sistem ve ağ danışmanı, programcı vb. pozisyonlarda çalışma imkanına sahiptirler. Ayrıca ülkemizde ve dünyada bilişim sektörünün hızla büyümesi de öğrencilerin iş olanaklarını genişletecektir. Bilgi Güvenliği Teknolojisi ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarılı oldukları takdirde aşağıdaki lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

 

Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Bilgisayar Bilimleri
 • Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
 • Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
 • Bilgisayar-Enformatik
 • Bilişim Sistemleri Mühendisliği
 • Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
 • Endüstri Mühendisliği
 • Fizik
 • Fizik Mühendisliği
 • İstatistik
 • İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
 • Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
 • Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
 • Matematik-Bilgisayar
 • Meteoroloji Mühendisliği
 • Uzay Mühendisliği
 • Yazılım Mühendisliği

* Dikey geçiş yapılabilecek bölümler, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenir.

 

Çalışma Alanları

Sosyal medya araçlarının gelişmesi, her türlü bilgi arayışının çevrimiçi yapılması, devletlerin, hükümetlerin, bankaların ve diğer güvenlik doğrulamasına ihtiyacı olan kurumlarında bu konuda çalışan aramasına yol açmıştır. Bu konuda aranan eleman sayısı son hızla artmıştır. Bu artışın önümüzdeki yıllarda aynı hızla devam etmesi beklenmektedir. Aynı zamanda tüm kurum ve kuruluşların teknolojiye ve bilgiye bağımlı olması bilgi güvenliğini yaşamsal öneme taşımıştır.

Çalıştığı kurumda basit yazılım programları tasarlamak, geliştirmek, düzenlemek veya bunların onarımını yapmak; gerek donanım arızalarını gerekse de yazılım hatalarını düzenleyerek, bilgi alışverişinin daha sağlıklı bir şekilde yapılmasını ve bilgi sistemlerinin güvenlik mimari işlemlerini gerçekleştirmektedir. Bu nedenle bilişim sistemlerinin kullanıldığı her kurum veya şirkette istihdam olanağı bulabileceklerdir.

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ TEKNOLOJİSİ PROGRAMI MÜFREDATI

Bilgi Güvenliği Teknolojisi Programı Müfredatını İndirmek İçin Tıklayınız.