Çocuk Gelişimi Programı

 

PROGRAM ÖZETİ

Program Başkanı

:

Nesip Demirbilek

Bağlı Olduğu Bölüm

:

Çocuk Gelişimi Bölümü

Alınan AKTS Toplamı

:

120 (4 Dönem X 30)

Mezun Olanların Alacakları Unvan

:

Çocuk Gelişimci

Kontenjan

:

80

Mevcut Öğretim Elemanı Sayısı

:

4

Çocuk Gelişimi programı, okul öncesi eğitimi ve çocuk gelişimi alanında temel bilgi ve becerilere sahip etkili yardımcı personel yetiştirmek amacıyla düzenlenmiş bir program yürütmektedir. Program, çocuk gelişimi ve genel kültür ile ilgili zorunlu dersler içermektedir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre de ders seçme imkanı sunulmaktadır. Böylece, Çocuk Gelişimi Programı, gerek bireysel gerekse de gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla 0-6 yaş dönemindeki çocukların gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak gerekli eğitimi verebilecek ve mesleki gelişimini devam ettirebilecek nitelikte mezunlar yetiştirmektedir.

 

Programın Amacı

Çocuk Gelişimi programının amacı, 0-6 yaş arası (okul öncesi) gerek normal gelişim gösteren, gerekse özel eğitim gereksinimi olan çocukların tüm gelişim alanlarını (zihinsel, dil, motor, özbakım, sosyal ve duygusal) destekleyici teorik ve uygulamalı eğitim programları ile çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan Çocuk Gelişimcisi ve Eğitimcisi yetiştirmektir.

Bu programda sözkonusu amaca uygun mezunlar yetiştirebilmek amacıyla, çocukların fiziksel, zihinsel, bilişsel ve psiko-motor gelişim süreçleri göz önüne alınarak ders programları oluşturulmuştur. Bu çerçevede ruh sağlığı, özel eğitim, jimnastik, animasyon, drama, müzik, resim, kukla ve oyuncak yapımı, oyun ve oyun materyalleri gibi dersler temel dersler olarak seçilmişlerdir. Ayrıca, program dersleri; zorunlu alan dersleri yanında bilgisayar ve yabancı dil bilgisi dersleri ile de desteklenecektir.

Çocuk Gelişimi programında, çocukların beceri ve davranışları, çoklu zeka kuramına göre yeteneklerinin saptanması ve buna uygun eğitim-öğretimin düzenlenmesi temel ilke olarak kabul edilmiştir. Çocuklarda yaratıcı düşünceyi geliştirmek ve çocukların yaparak – yaşayarak öğrenmelerini sağlamak amacıyla, motivasyon ve güdülemeye gereken önemin verilmesi amaçlanmıştır. Diğer yandan, bu programın hedef ve amaçları arasında; çocukları hem okula hazırlamada hem de günlük yaşamlarında karşılaştıkları sorunlarla kolay baş edebilmeleri için doğru düşünme ve doğru karar verebilmelerine fırsat verilmesi hedeflenmiştir.

 

Programın Eğitim Hedefleri

Çocuk Gelişimi Programının temel amacı, çocuk gelişimi ve eğitiminin önemini benimseyen, 0–18 yaş çocuklarının gelişim özelliklerini tanıyıp, alışkanlık ve gereksinimleri konusunda bilgi kazanmış, çocukların karşılaşabilecekleri sorunlara önlemler alabilen elemanlar yetiştirmektir. Bununla birlikte programda özel eğitime gereksinim duyan çocukları tanıyıp, bu çocuklar için uygun eğitim ortamını düzenleyebilen, anne sağlığı konusunda bilinçli olan teknik elemanlar yetiştirmek amaçlanmaktadır. Programın diğer amaçları kısaca özetlenirse yukarıda sözü edilen yaş grubu çocuklarında görülebilen hastalıkların belirtileri hakkında bilgi sahibi olan, bu konuda korunma yollarını ve hastaya bakım tekniklerini bilen, ilk yardım konusunda temel bilgi ve beceriye sahip nitelikli elemanları bu alana kazandırmaktır. Çocukların gelişim düzeylerine ve gelişen teknolojiye uygun, eğitici oyuncaklar hazırlamak, kullandığı makine araç ve gereçlerin bakım ve onarımını yapabilen, çalışılan yerde günlük mönü ve yiyecekleri ilkelerine uygun hazırlayabilen elemanlar yetiştirmek şeklinde sıralanabilir.

Bu programda öğrenim görmek isteyen adayların, çocukları seven, hoşgörülü, sabırlı, demokratik, insan ilişkilerinde başarılı ve yeniliklere açık, el becerilerine sahip, yaratıcı, üretken, enerjik ve dışa dönük, çalışmaktan, okumaktan ve sürekli araştırma yapmaktan yılmayan, görsel sanatlara (Müzik, Resim, Drama, Oyun gibi) ilgi duymak gibi özellikler taşıması gerekmektedir.

 

Kazanılan Yeterlilik

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Çocuk Gelişimi alanında ön lisans derecesi ve “Çocuk Gelişimci” ünvanına sahip olunur.

 

Yeterlilik Koşulları ve Kurallar

Öğrenciler, bu programda mevcut olan ve 120 AKTS karşılığı bulunan derslerin tümünü 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması ile tamamlamak zorundadırlar.

 

Program Profili

TYT puan türü ile öğrenci alacak olan Çocuk Gelişimi Programı 2015-2016 Öğrenim yılından bu yana Bingöl’ün Genç ilçesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Yetkinlik dersleri, temel alan dersleri, mesleki alan uzmanlık dersleri, yaz stajı şeklinde program dersleri yapılandırılmıştır.

 

Mezunların İstihdam Alanları

Programdan mezun olacak öğrenciler örgün öğretim önlisans programlarından mezun olan öğrencilerin kazanmış oldukları genel haklara sahip olacaklar, onlar gibi kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilme imkânı bulacaklardır. Özellikle bu alandan mezun öğrencilerin en büyük istihdam alanları programın özelliğinden dolayı ağırlıklı olarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel anaokulları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı resmi ve özel çocuk yuvaları ve kreşlerdir.

 

Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

  • Çocuk Gelişimi
  • Okul Öncesi Öğretmenliği

* Dikey geçiş yapılabilecek bölümler, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenir.

 

Çalışma Alanları

Çocuk Gelişimi programından mezun olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel ve resmi okulların anaokullarında ve anasınıflarında; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı gündüz bakım evleri, çocuk yuvaları ve kreşlerde; devlette ve özel sektörde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde; kamu hastanelerinde ve özel hastanelerde çocuk kliniklerinin oyun odalarında çalışabilirler.

 

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI

1. YARIYIL DERS PLANI

14 Kodu

Ders

Z/S

Dil

T+U Saat

Kredi

AKTS

TRD 101

Türk Dili                                                    

Z

T

4+0

4

4

ENF 101

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

Z

T

3+0

3

3

GMÇG 101

Anne Baba Eğitimi

Z

T

3+0

3

4

GMÇG 103

Anne Çocuk Sağlığı ve Beslenmesi

Z

T

3+0

3

4

GMÇG 105

Okul Öncesinde Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi I

 

Z

T

3+0

3

7

 

Seçimlik 1

S

T

 

2

3

 

Seçimlik 2

S

T

 

2

3

 

Seçimlik 3

S

T

 

2

2

AKTS Kredisi Toplamı :

30

1. YARIYIL SEÇMELİ DERS LİSTESİ

14 Kodu

Ders

Dil

T+U Saat

Kredi

AKTS

GMÇG 107

İletişim ve Etik

T

3+0

3

3

GMÇG 109

Drama ve Animasyon Uygulamaları

T

3+0

3

3

GMÇG 111

Görsel Sanatlar Eğitimi

T

2+0

2

2

GMÇG 113

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yönetim ve Denetim

T

3+0

3

3

GMÇG 115

Okul Öncesi Eğitimde Çağdaş Yaklaşımlar

T

2+0

2

2

 

II. YARIYIL DERS PLANI

14 Kodu

Ders

Z/S

Dil

T+U Saat

Kredi

AKTS

GMÇG 102

Drama

Z

T

2+2

3

5

GMÇG 104

Okul Öncesinde Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi II

Z

T

3+0

3

7

GMÇG 106

Oyun ve Oyun Materyalleri

Z

T

2+0

2

4

GMÇG 108

Özel Eğitim Gerektiren Çocukların Gelişimi ve Eğitimi I

Z

T

2+0

2

4

GMÇG 110

Okul Öncesi Dönemde Çevre Eğitimi

Z

T

2+0

2

2

 

Seçimlik 1

S

T

 

2

3

 

Seçimlik 2

S

T

 

2

3

 

Seçimlik 3

S

T

 

2

2

AKTS Kredisi Toplamı :

30

II. YARIYIL SEÇMELİ DERS LİSTESİ

14 Kodu

Ders

Dil

T+U Saat

Kredi

AKTS

GMÇG 112

Davranış Bilimleri

T

3+0

3

3

GMÇG 114

İlk Yardım

T

2+0

2

3

GMÇG 116

Topluma Hizmet Uygulamaları

T

2+0

2

2

GMÇG 118

Okul Öncesi Dönemde Cinsel Gelişim ve Eğitim

T

2+0

2

2

GMÇG 120

Okul Öncesi Dönemde Demokrasi Eğitimi ve İnsan Hakları

T

2+0

2

2

 

III. YARIYIL DERS PLANI

14 Kodu

Ders

Z/S

Dil

T+U Saat

Kredi

AKTS

AİT 201

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Z

T

4+0

4

4

YDİ     201

Yabancı Dil

Z

T

4+0

4

4

GMÇG 201

Çocuk Bakımı İlke ve Uygulamaları

Z

T

2+0

2

4

GMÇG 203

Çocuk Ruh Sağlığı ve Hasta Çocukların Gelişim-Eğitimi

Z

T

3+0

3

3

GMÇG 205

Okul Öncesi Eğitimde Araç Geliştirme ve Öğretim Teknikleri

Z

T

2+2

3

4

GMÇG 207

Özel Eğitim Gerektiren Çocukların Gelişimi ve Eğitimi II

Z

T

2+0

2

4

 

Seçimlik 1(Üniversite Ortak Seçmeli)

S

T

 

2

3

 

Seçimlik 2

S

T

 

2

2

 

Seçimlik 3

S

T

 

2

2

AKTS Kredisi Toplamı :

30

III. YARIYIL SEÇMELİ DERS LİSTESİ

14 Kodu

Ders

Dil

T+U Saat

Kredi

AKTS

GMÇG 209

Okul Öncesi Eğitimde Rehberlik ve Disiplin

T

2+0

2

2

GMÇG 211

Okul Öncesi Eğitimde Aile Katılımı

T

2+0

2

2

OSD 201

Üniversite Ortak Seçmeli

T

2+0

2

3

GMÇG 213

Diksiyon ve Güzel Konuşma

T

2+0

2

2

                     

 

IV. YARIYIL DERS PLANI

14 Kodu

Ders

Z/S

Dil

T+U Saat

Kredi

AKTS

GMÇG 202

Çocuk Edebiyatı

Z

T

2+0

2

2

GMÇG 204

Çocukluk Döneminde Müzik

Z

T

2+0

2

3

GMÇG 206

Meslek Eğitimi

Z

T

3+2

4

8

GMÇG 208

Mesleki Uygulamalar

Z

T

0+8

4

10

 

Seçimlik 1

S

T

 

2

3

 

Seçimlik 2

S

T

 

2

2

 

Seçimlik 3

S

T

 

2

2

AKTS Kredisi Toplamı :

30

IV. YARIYIL SEÇMELİ DERS LİSTESİ

14 Kodu

Ders

Dil

T+U Saat

Kredi

AKTS

GMÇG 210

Çocuk ve Hukuk

T

3+0

3

3

GMÇG 212

Genel İşletme

T

3+0

3

3

GMÇG 214

Okul Öncesi Dönemde Bilgisayar ve Oyun

T

2+0

2

2

GMÇG 216

Medya Okuryazarlığı

T

2+0

2

2