Elektrik Programı

PROGRAM ÖZETİ

Program Başkanı

:

Öğr. Gör. Harun BİÇER

Bağlı Olduğu Bölüm

:

Elektrik ve Enerji Bölümü

Alınan AKTS Toplamı

:

120 (4 Dönem X 30)

Mezun Olanların Alacakları Unvan

:

Elektrik Teknikeri

Kontenjan

:

20

Mevcut Öğretim Elemanı Sayısı

:

1

 

Sanayileşmenin, ekonomik ve sosyal hayatın önde gelen öğelerinden birisi elektrik enerjisinden daha çok yararlanmaktır. Elektrik enerjisi yaşamın temel maddeleri kadar zorunlu ihtiyaç haline gelmiştir. Gelişen her teknolojinin temel noktası elektrik enerjisi ve tasarrufu olmaktadır. Branşımıza olan ihtiyaç birçok alanda her geçen gün artmaktadır.

 

Programın Amacı

Bingöl Üniversitesi Elektrik Programı’nın temel amacı, kendi alanlarında donanımlı 5. seviye ara iş gücü (Tekniker) yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla öğrencilerimize teorik temel bilgilerin yanında uygulama ve beceri eğitimi de verilmektedir. Teorik eğitimlerimiz okulumuz derslik gerçekleşirken uygulama ve beceri eğitimleri bölümüze ait laboratuvarda yapılmaktadır. Ayrıca ihtiyaç duyulan derslerde okulumuzun diğer bölümlerine ait bilgisayar, elektronik, vb. laboratuvarlar kullanılmaktadır. Bu programda öğrencilere temel elektrik, elektrik el becerileri, ölçme, elektrik kaynakları, elektrik makinelerinin yapısı ve kontrolü, entegre proje, elektrik enerjisinin kullanımı, kumanda sistemleri elektrik elektronik uygulamaları ve bilgisayar kullanımı konularında teorik ve pratik eğitim verilmektedir. Laboratuvar çalışmalarında öğrencilerimize temel elektrik kavramları, elektronik elemanların tanıtılması, elektrik makinelerinin yapısı, karakteristiklerinin çıkarılması, elektrik motorları hız kontrolü ve kumandası, ölçme, programlanabilir lojik kontrol konularında uygulamalı eğitim verilmektedir.

 

Programın Eğitim Hedefleri

 • İş güvenliğine uyarak elektronik cihazları kullanabilme ve temel ölçümleri yapabilme
 • Temel elektrik devrelerini tasarlamak ve çözmek
 • Bilgisayar destekli devre tasarımı ve teknik çizim yapmak
 • Temel analog ve dijital elektronik devrelerin analiz ve tasarımını yapmak
 • Elektrik şebekesi ile ilgili teorik ve pratik bilgileri kullanabilme
 • Temel elektrik devrelerin analiz, tasarımı ve arıza gidermesini yapmak
 • PLC cihazları ile kumanda ve kontrol devrelerini çalıştırmak
 • Elektrik motorlu sürücü sistemler ve güç elektroniği devrelerini çalıştırmak
 • Etik değerlere uyarak kalite yönetimini işletmelerde uygulamak ve girişimde bulunabilmek
 • Bilişim teknolojileri ile etkili iletişim kurmak ve mesleki bilgilerini geliştirmek
 • Elektrik santrallerinin oluşabilecek basit teknik problemleri çözebilme
 • Elektrik enerjisi ile ilgili hukuki ve teknik mevzuata ulaşma ve kullanabilme
 • Türk Dil kuralları ile sözlü ve yazılı olarak kendini ifade edebilme, sosyal ve iş çevresi ile etkin iletişim kurabilme yetkinliğine sahip olma
 • Girişimcilik ve işletmecilik alanındaki temel ilkeleri tanımlayabilme, meslek standartları bilgilerine hakim olma
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olma

 

Kazanılan Yeterlilik

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Elektrik Programı alanında Ön Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

 

Yeterlilik Koşulları ve Kurallar

Öğrenciler, bu programda mevcut olan ve 120 AKTS karşılığı bulunan derslerin tümünü 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması ile tamamlamak zorundadırlar.

 

Program Profili

YGS-1 puan türü ile öğrenci alacak olan Bilgi Güvenliği Teknolojisi Programı 2019-2020 Öğrenim yılında ilk öğrencileriyle buluşarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayacaktır. Yetkinlik dersleri, temel alan dersleri, mesleki alan uzmanlık dersleri ve işyeri uygulamaları şeklinde yapılandırılmıştır.

 

Mezunların İstihdam Alanları

 • Kamu kurum ve kuruluşlarına ait elektrik atölye ve işletmelerinde,
 • Fabrikaların elektrik atölye ve laboratuvarlarında,
 • Elektrik taahhüt işi yapan firmalarda,
 • Elektrik proje bürolarında,
 • Üniversitelere bağlı yapı işleri teknik daire başkanlıklarında,
 • Hava meydanlarında,
 • Deniz liman işletmelerinde,
 • Büyük gemilerde,
 • Büyük otellerin teknik işletme birimlerinde çalışmaktadırlar.
 • Asansör, yürüyen merdiven vb. montaj, bakım, onarım ve
 • Özel işyerlerinde bakım, onarım ve taahhüt işlemleridir.

Ayrıca Elektrik Programı ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarılı oldukları takdirde aşağıdaki lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

 

Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

 • Elektrik Mühendisliği
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Elektronik Mühendisliği
 • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • Kontrol Mühendisliği
 • Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
 • Uçak Elektrik-Elektronik
 • Fizik
 • Meteoroloji Mühendisliği
 • Uzay Mühendisliği

 

* Dikey geçiş yapılabilecek bölümler, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenir.

 

ELEKTRİK PROGRAMI MÜFREDATI

Elektrik Programı Müfredatını İndirmek  İçin Tıklayınız.