Organik Tarım Programı

PROGRAM ÖZETİ

Program Başkanı

:

Dr. Öğr. Üyesi Erdal ÇAÇAN

Bağlı Olduğu Bölüm

:

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

Alınan AKTS Toplamı

:

120 (4 Dönem X 30)

Mezun Olanların Alacakları Unvan

:

Organik Tarım Teknikeri

Kontenjan

:

30

Mevcut Öğretim Elemanı Sayısı

:

6

 

Avrupa Birliğine üyelik sürecinde birlik ülkeleri ve gelişmiş ülkelerdeki gelir seviyesi yüksek ve bilinçli tüketiciye yönelik organik tarım ürünlerini üretmede alt yapı oluşturmak bu üretimin geleceğinin planlanmasında oluşacak mesleki eğitimli yetişmiş ara eleman yetiştiren bir programdır.

 

Programın Amacı

Organik Tarım Programının eğitim amacı; ekolojik dengenin korunması, her türlü bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi ile kullanılacak girdilerin organik tarım metoduna uygun olarak üretilmesi ve bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ile kontrolünü amaçlayan, tarımdaki çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen modern üretim tekniklerini kullanmayı bilen "Organik Tarım Teknikeri" yetiştirmektir.

 

Programın Eğitim Hedefleri

  • Organik tarım ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
  • Organik tarımda üretim aşamasındaki ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygular.
  • Organik tarımda üretimi yapılan bitkileri tanır ve yetiştiriciliği hakkında bilgi sahibi olur.
  • Organik tarım programında kullanılabilecek gerekli alet ve ekipmanı kullanma yeteneğine sahip olur.
  • Organik tarım programını ilgilendiren konularda sosyal sorumluluk, etik değerler ve yasal dayanaklar hakkında bilgi sahibi olur.
  • Organik ürünlerin üretim, depolama ve pazarlanmasında oluşabilecek sorunlar ve çözüm önerileri hakkında karar verir.
  • Bilgilerini konusundan uzak kimselere de anlatabilecek Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olur.
  • Uluslararası meslektaşları ile iletişim kurma becerisine sahip olur.
  • Temel Matematik ve Fen Bilgisi ile temel teknik konularda yeterli altyapıya sahip olarak, bu alandaki kurumsal ve uygulamalı bilgileri meslek alanındaki problemlerin çözümünde beraber kullanabilir.
  • İş hayatında, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir ve öğrenme felsefesinin gereğini yerine getirir.

 

Kazanılan Yeterlilik

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, organik tarım alanında Ön Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

 

Yeterlilik Koşulları ve Kurallar

Öğrenciler, bu programda mevcut olan ve 120 AKTS karşılığı bulunan derslerin tümünü 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması ile tamamlamak zorundadırlar.

 

Program Profili

YGS-6 puan türü ile öğrenci alan Organik Tarım Programı 2010 yılında ilk öğrencileriyle buluşarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Program temel alan dersleri, mesleki alan uzmanlık dersleri ve arazi uygulamaları şeklinde yapılandırılmıştır.

 

Mezunların İstihdam Alanları

Bu programdan mezun olan öğrenciler Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde, araştırma enstitülerinde, belediyelerde, organik tarım yetiştiriciliği yapan özel çiftliklerde, klasik tarım yetiştiriciliği yapan özel çiftliklerde, organik ürünlerin Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşlarında ve çiftçi örgütlerinde tekniker olarak çalışabilmektedirler. Organik tarım ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarılı oldukları takdirde Gıda Mühendisliği, Tarla Bitkileri Bölümü, Bahçe Bitkileri Bölümü, Bitki Koruma Bölümü, Toprak Bölümü gibi Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümlerine dikey geçiş yapabilirler (Dikey geçiş yapılabilecek bölümler, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenir).

 

Çalışma Alanları

Eğitim programında organik tarımın temel ilkeleri, çiftlik planlaması, farklı ürün gruplarında yetiştirme tekniği, hasat sonrası işlemler, işleme, pazara hazırlama, pazarlama, veri tabanı, kontrol ve sertifikasyon gibi farklı konulara yer verilmektedir. Organik tarım programı öğrencileri, konvansiyonel ve organik tarım metotlarını, teorik ve uygulamalı olarak öğrenmekte ve bu bilgilerle donanmış olarak sektörün hem üretim, hem de satış - pazarlama taraflarında istihdam edilme şansı bulmaktadırlar. Bunun yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerinde, araştırma enstitülerinde, belediyelerde, organik tarımsal üretim ve pazarlama (bitkisel ve hayvansal) yapan işletmelerde, kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarında iş yapabildikleri gibi kendi işletmelerini de kurabilmektedirler. 

 

ORGANİK TARIM PROGRAMI DERS MÜFREDATI

 1.YARIYIL

D.KOD

DERS ADI

Z/S

Dil

T+U Saat

Kredi

AKTS

ENF 1101

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

Z

Türkçe

2+1

3

4

GMOT1101

Botanik

Z

Türkçe

2+1

3

5

GMOT1103

Organik Tarımın Genel İlkeleri

Z

Türkçe

2+0

2

4

GMOT1105

Bitkisel Üretim İlkeleri

Z

Türkçe

2+2

3

4

GMOT1109

Tarla Bitkileri

Z

Türkçe

2+2

3

4

GMOT1111

Toprak Bilgisi

Z

Türkçe

2+2

3

4

 

Seçmeli

S

Türkçe

-

-

5

 

TOPLAM

 

 

 

 

30

1.Yarıyıl Seçmeli Dersleri

GMOT1113

Meslek Etiği

S

Türkçe

2+0

2

5

GMOT1115

Genetik

S

Türkçe

2+0

2

5

GMOT1117

İlk Yardım

S

Türkçe

2+0

2

5

KİM1107

Genel Kimya

S

Türkçe

2+0

2

5

GMOT1107

İklim Bilgisi

S

Türkçe

3+0

3

5

MAT1109

Matematik

S

Türkçe

3+0

3

3

GMOT1119

Etnobotanik

S

Türkçe

2+0

2

2

 2.YARIYIL

D.KOD

DERS ADI

Z/S

Dil

T+U Saat

Kredi

AKTS

GMOT1102

Tarımsal Ekoloji

Z

Türkçe

3+0

3

3

GMOT1104

Hayvansal Üretim İlkeleri

Z

Türkçe

2+2

3

4

GMOT1106

Bitki Koruma

Z

Türkçe

2+1

3

3

GMOT1108

Seracılık

Z

Türkçe

2+1

3

3

GMOT1110

Bahçe Bitkileri

Z

Türkçe

2+2

3

4

GMOT1112

Çayır ve Mera Yönetimi

Z

Türkçe

2+2

3

3

 

Seçmeli

S

Türkçe

-

-

10

 

TOPLAM

 

 

 

 

30

2.Yarıyıl Seçmeli Dersleri

GMOT1114

Tarım Alet ve Makinaları

S

Türkçe

2+1

3

5

GMOT1116

Kırsal Kalkınma

S

Türkçe

2+0

2

5

GMOT1118

Organik Ürünlerin Pazarlanması

S

Türkçe

2+0

2

5

GMOT1120

Tarımsal İşletmecilik

S

Türkçe

2+0

2

5

GMOT1122

Bitki Fizyolojisi

S

Türkçe

2+0

3

3

GMOT1124

Bitki Morfolojisi

S

Türkçe

2+0

2

2

 3.YARIYIL

D.KOD

DERS ADI

Z/S

Dil

T+U Saat

Kredi

AKTS

GMOT2201

Tohum ve Teknolojileri

Z

Türkçe

2+2

3

4

GMOT2203

Yem Bitkileri Yetiştiriciliği

Z

Türkçe

2+2

3

4

GMOT2205

Bitirme Projesi

Z

Türkçe

3+0

3

4

GMOT2207

Sulama Teknikleri

Z

Türkçe

2+1

3

3

GMOT2209

Fide ve Fidan Yetiştiriciliği

Z

Türkçe

2+1

3

3

GMOT2211

Bitki Besleme ve Gübreleme

Z

Türkçe

2+2

3

3

 

Seçmeli

S

Türkçe

-

-

9

 

TOPLAM

 

 

 

 

30

1.      Yarıyıl Seçmeli Dersleri

GMOT2213

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

S

Türkçe

2+0

2

4

GMOT2215

Çevre Kirliliği

S

Türkçe

2+0

2

4

GMOT2217

Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliği

S

Türkçe

2+1

3

5

GMOT2219

Arıcılık ve Tozlaşma

S

Türkçe

2+1

3

5

 4.YARIYIL

D.KOD

DERS ADI

Z/S

Dil

T+U Saat

Kredi

AKTS

AİT2202

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

Z

Türkçe

4+0

4

4

YDİ2202

İngilizce

Z

Türkçe

4+0

4

4

TRD2202

Türk Dili

Z

Türkçe

4+0

4

4

GMOT2206

Meslek Eğitimi

Z

Türkçe

3+0

4

4

GMOT2208

Mesleki Uygulamalar

Z

Türkçe

0+4

4

5

GMOT2210

Çayır ve Mera Islahı

Z

Türkçe

2+1

3

3

OSD2202

Üniversite Ortak Seçmeli Dersi

S

Türkçe

-

-

3

 

Seçmeli

S

Türkçe

-

-

3

 

TOPLAM

 

 

 

 

30

GMOT2212

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

S

Türkçe

2+0

3

3

GMOT2214

Bitki Islahı

S

Türkçe

2+0

3

3