Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı

 

PROGRAM ÖZETİ

Program Başkanı

:

Dr. Öğr. Üyesi Sadettin ÇELİK

Bağlı Olduğu Bölüm

:

Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü

Alınan AKTS Toplamı

:

120 (4 Dönem X 30)

Mezun Olanların Alacakları Unvan

:

Orman Teknikeri, Orman Muhafaza Memuru

Kontenjan

:

30

Mevcut Öğretim Elemanı Sayısı

:

6

 

Orman ve Orman Ürünleri Programı, ormancılık sektörüne uygulayıcı personel yetiştirmek amacıyla planlanmış bir programdır. Programımız öğrencilerimize, nitelikli, güncel ve uluslararası kalitede eğitim ve araştırma imkanı sunarak, onların mesleki ve bilimsel konularda gerek bölgesel gerekse ulusal ve uluslararası ölçekte özgün, pratik ve uygulanabilir yaklaşımlar üretebilen, bunun yanında ilgili paydaşlarla aktif ve dinamik işbirliği kurabilen, çevreye, doğaya, insana saygılı ve duyarlı örnek bireyler olarak yetiştirilmesini hedeflemektedir.     

Programın Amacı

Bingöl Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı’nın temel amacı, ekolojik, ekonomik, sosyal ve teknik konularda donanımlı, bu bilgileri orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetiminde, korunması ve işletilmesinde kullanabilen teknik elemanlar yetiştirmektir. Bilimsel bir anlayışla ormanın bir ekosistem olarak değerlendirebilen, iletişim becerisine sahip, takım çalışmasına yatkın teknikerler yetiştirmektir. Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı’nda yetişecek öğrenciler, her türlü odun ve odun dışı orman ürünlerinin yetiştirilmesi, bakımı, envanteri, hasadı ve pazarlanması konularında uygulama ağırlıklı bir öğrenim göreceklerinden, öncelikle bu konularda ihtiyaç duyulan mesleki teknik eleman ihtiyacını karşılayacaktır.

Programın Eğitim Hedefleri

 • Bilimsel bir anlayışla ormanın bir ekosistem olarak değerlendirilmesi, bu bağlamda teorik ve uygulamalı eğitim alt yapısı oluşturulması,
 • Teorik eğitimin uygulamaya aktarılması,
 • Orman ekosisteminin tanıtımı ve özellikleri,
 • Orman ve orman alanlarından sadece odun üretimi değil, çok yönlü yaralanma imkanlarının verilmesi,
 • Orman alanlarından işletme amaçları doğrultusunda yararlanmanın modellenmesi,
 • Ormanlardan sürekli yararlanma alt yapısının oluşturulması,
 • Mevcut ormanların bakım, gençleştirilmesi ve iyileştirilmesi,
 • Verimsiz orman alanlarının verimli hale dönüştürülmesi,
 • Mevcut ormanların korunması ve sürekliliğinin sağlanması,
 • Güncel ormancılık sorunları ve bunlara çözüm yaklaşımları alt yapısının oluşturulması hedeflenmektedir.

 

Yeterlilik Koşulları ve Kurallar

Öğrenciler, bu programda mevcut olan ve 120 AKTS karşılığı bulunan derslerin tümünü 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması ile tamamlamak zorundadırlar.

 

Program Profili

Orman ve Orman Ürünleri Programı, YGS-6 puan türü ile öğrenci almaktadır.

 

Mezunların İstihdam Alanları

Ormancılıkla ilgili özel kuruluşlarda çalışabilir. Mezunlar; genellikle kamu sektöründe; Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Bölge Müdürlükleri, Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü vb. kurumlarda çeşitli branşlarda istihdam edilmektedirler. Özel sektörde; Türkiye’de gelişen bir sektör olan orman ürünleri endüstrisi fabrikalarında, özel ormancılık bürolarında, özel fidanlıklarda ve diğer özel kuruluşlarda teknik personel olarak istihdam olanakları vardır.

Ayrıca çeşitli sivil toplum kuruluşlarının hazırlayacağı doğa, çevre, ormancılık ve orman ürünleri tabanlı projelerde görev alabilirler.

 

Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

 • Orman Fakültelerinin Orman Mühendisliği
 • Orman Endüstri Mühendisliği
 • Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

* Dikey geçiş yapılabilecek bölümler, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenir.

 

Çalışma Alanları

Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı’ndan mezun olan öğrenciler; Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı merkez ve taşra teşkilatları ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı gibi kurumlarda teknik ve idari görevler yaparlar. Özel sektörde de ormancılık ile ilgili iş ve işlemler yapan özel kuruluşlarda ve özel orman fidanlıklarında teknik eleman olarak çalışabilmektedir.

Ayrıca çeşitli sivil toplum kuruluşlarının hazırlayacağı doğa, çevre, ormancılık ve orman ürünleri tabanlı projelerde görev alabilirler.

 

ORMANCILIK PROGRAMI MÜFREDATI

Ormancılık Programı Müfredatını İndirmek İçin Tıklayınız.