Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı

PROGRAM ÖZETİ

Program Başkanı

:

Dr.Öğr.Üyesi Ece Altunbaş Şahin

Bağlı Olduğu Bölüm

:

Mülki Koruma ve Güvenlik

Alınan AKTS Toplamı

:

120

Mezun Olanların Alacakları Unvan

:

Sivil Savunma ve İtfaiye Teknikeri, İtfaiye Eri, Arama Kurtarma Teknikeri, Yangın Güvenlik Elemanı, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Teknikeri, Distribütör, Sigorta Eksperi, Acil Yardım ve Sıhhi Personel

Kontenjan

:

70

Mevcut Öğretim Elemanı Sayısı

:

2

 

Sivil savunma ve itfaiyecilik alanında gerek ülkemiz sanayi kuruluşlarının gerekse itfaiye teşkilatlarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterlilik ve yetkinlikte bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu program sivil savunma ve itfaiye alanında sürdürülebilir eğitim ve öğretim çalışmalarının yapılabilmesi için gereken altyapı, sanayi ile eğitim kurumları arasındaki organizasyonda büyük önem taşımaktadır. Program yangını önleme, yangından korunma ile yangın söndürme ve yangın sonrası tüm etkilerin değerlendirilmesini, yangın dışında doğal afetler sonucu meydana gelen olaylarda arama, kurtarma ve ilkyardım faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu temel yapılanmaların altında da programın sigorta gibi, yangın öncesi-sonrası yapı onarım ve bakımı gibi, birçok farklı disiplinlerle koordineli çalışması hedeflenmektedir. Ülkemizde; coğrafi, meteorolojik, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik faktörler göz önüne alındığında bu faaliyetler kapsamında çalışacak teknik elemanlara da ihtiyaç duyulmaktadır.

Programın Amacı

Bingöl Üniversitesi Sivil savunma ve itfaiyecilik programının temel amacı, sivil savunma ve itfaiyecilik alanında gerek ülkemiz sanayi kuruluşlarının, gerekse itfaiye teşkilatlarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterlilik ve yetkinlikte bireyler yetiştirmektir.

Programın Eğitim Hedefleri

 • İtfaiye araç ve ekipmanını kullanabilmek ve temel bakımlarını yapabilmek
 • İtfaiye teşkilatının idari yapısını ve bağlı olduğu yasal mevzuat ve düzenlemeleri anlatabilmek
 • Yangın sınıflarını ve bunlara özgü tehlikeleri tanıyarak doğru söndürücü malzeme ve yöntemle yangına müdahale edebilmek
 • Yangın söndürücü malzemeler, kimyasal içerikleri ve kullanım alanlarını açıklayabilmek
 • Yangın sonrasında yangın nedeninin tespitine yönelik araştırma yapabilmek, delil toplayarak bulguları değerlendirebilmek
 • Kurtarma amacıyla kullanılan araç ve donanımdan faydalanarak kurtarma operasyonları yapabilmek
 • Bina içi ve dışında yangın güvenliğine yönelik olarak alınması gereken önlemleri belirleyebilmek, teknik çizimler yardımıyla gösterebilmek ve uygulayabilmek
 • Harita ve krokiler üzerinden doğal (deniz, göl, akarsu vb) ve doğal olmayan (su deposu, hidrant vb) su kaynaklarını tespit edebilmek ve bu kaynakları gösteren krokiler çizebilmek
 • Bina içi, bina dışı ve özel yangınlara müdahale organizasyonları yapabilmek
 • Afet ve acil durumlara yönelik planlama ve organizasyonları yapabilmek ve yönetebilmek
 • İtfaiye personelinin sahip olması gereken fiziksel yeterlilik, ahlak, dürüstlük, saygı gibi niteliklerin önemini kavramak ve insanlara güven verebilmek
 • Kimyasal maddelerin tehlikelerini ve müdahale yöntemlerini tanımlayabilmek

Kazanılan Yeterlilik

Ön lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenci “Sivil Savunma ve İtfaiye Teknikeri” ünvanı alır.

Yeterlilik Koşulları ve Kurallar

Öğrenciler, bu programda mevcut olan ve 120 AKTS karşılığı bulunan derslerin tümünü 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması ile tamamlamak zorundadırlar.

 

Program Profili

YGS-1 puan türü ile öğrenci alacak olan Sivil savunma ve İtfaiyecilik Programı 2017-2018 öğrenim yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Yetkinlik dersleri, temel alan dersleri, mesleki alan uzmanlık dersleri ve işyeri uygulamaları şeklinde yapılandırılmıştır.

 

Mezunların İstihdam Alanları

Bu programdan mezun olan öğrenciler Belediye itfaiye teşkilatlarında, afet ve acil durum müdürlüklerinde, sivil savunma arama kurtarma birlik müdürlüklerinde, otellerde ve kamu kurumlarında yangın güvenlik bölümlerinde, hava alanlarında ve limanlarında, itfaiye ve yangın güvenliği ile ilgili malzeme üretim firmalarında, organize sanayi ve endüstriyel kuruluşların yangın ve güvenlik elemanı, iş güvenliği ve işçi sağlığı teknikeri olarak istihdam edilmektedirler.

 

Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi

* Dikey geçiş yapılabilecek bölümler, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenir.

 

SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PROGRAMI MÜFREDATI

 1. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

Zorunlu (Z) Seçmeli(S)

TEORİK (T)

UYG.      (U)

TOPLAM

 

AKTS

AİT103

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

Z

2

0

2

2

FİZ103

FİZİK

Z

2

0

2

3

KİM101

GENEL KİMYA

Z

2

0

2

3

MAT101

GENEL MATEMATİK

Z

2

0

2

3

SSİ105

TEMEL BİLGİSAYAR -I

Z

2

1

3

3

SSİ111

İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ

Z

2

2

4

3

SSİ125

İTFAİYE ARAÇ VE MALZEME BİLGİSİ

Z

2

0

2

3

TRD103

TÜRK DİLİ I

Z

2

0

2

2

YDİ103

YABANCI DİL I

Z

2

0

2

2

 

Seçmeli dersler

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

30

Seçmeli Dersler Listesi

SSİ115

SİVİL SAVUNMA VE KORUNMA BİLGİSİ

S

2

0

2

3

SSİ117

ELEKTRONİK HABERLEŞME SİSTEM VE CİHAZLARI

S

2

0

2

3

SSİ119

YANGIN İNCELEMESİ

S

2

0

2

3

SSİ121

GENEL VE TEKNİK İLETİŞİM

S

2

0

2

3

SSİ123

YAPI VE TESİSAT BİLGİSİ

S

2

0

2

3

 

 1. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

Zorunlu (Z) Seçmeli(S)

TEORİK (T)

UYG.      (U)

TOPLAM

 

AKTS

AİT104

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

Z

2

0

2

2

SSİ102

AFET PSİKOLOJİSİ

Z

2

0

2

2

SSİ106

ACİL DURUM YÖNETİMİ

Z

2

0

2

2

SSİ108

TEMEL BİLGİSAYAR II

Z

2

1

3

3

SSİ110

İTFAİYECİLİK SPOR EĞİTİMİ I

Z

3

1

4

5

SSİ112

YANMA VE YANGIN BİLGİSİ

Z

2

0

2

3

SSİ114

STAJ

Z

0

0

0

3

TRD104

TÜRK DİLİ II

Z

2

0

2

2

YDİ104

YABANCI DİL II

Z

2

0

2

2

 

Seçmeli dersler

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

30

Seçmeli Dersler Listesi

SSİ118

DEPREM BİLGİSİ

S

2

0

2

3

SSİ120

İTFAİYE MEVZUATI VE STANDARTLARI

S

2

0

2

3

SSİ122

ELEKTRİK TESİSAT BİLGİSİ

S

2

0

2

3

SSİ124

ORMAN YANGINLARI

S

2

0

2

3

SSİ126

YANGIN SİGORTASI

S

2

0

2

3

 

 

 1. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

Zorunlu (Z) Seçmeli(S)

TEORİK (T)

UYG.      (U)

TOPLAM

 

AKTS

SSİ201

AKIŞKANLAR MEKANİĞİ VE HİDROLİK SİSTEMLER

Z

2

0

2

3

SSİ203

ARAMA VE KURTARMA TEKNİKLERİ

Z

4

0

4

5

SSİ209

TEHLİKELİ VE YANICI MADDELER

Z

2

0

2

3

SSİ223

TEMEL İLK YARDIM

Z

3

1

4

5

SSİ225

İTFAİYECİLİK SPOR EĞİTİMİ II

Z

3

1

4

5

SSİ227

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Z

2

0

2

3

 

Seçmeli dersler

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

30

Seçmeli Dersler Listesi

SSİ213

YANGIN KRİMİNOLOJİSİ

S

2

0

2

3

Sİ215

YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE PROJE BİLGİSİ

S

2

0

2

3

SSİ217

MALZEME BİLİMİ

S

2

0

2

3

SSİ219

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM

S

2

0

2

3

SSİ221

ÇEVRE KORUMA

S

2

0

2

3

 

 1. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

Zorunlu (Z) Seçmeli(S)

TEORİK (T)

UYG.      (U)

TOPLAM

AKTS

SSİ202

YANGIN GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ

Z

4

0

4

5

SSİ204

YANGINA MÜDAHALE ESASLARI

Z

4

0

4

5

SSİ206

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

Z

2

0

2

3

SSİ208

İŞ HUKUKU

Z

3

0

3

4

SSİ210

MESLEKİ UYGULAMALAR

Z

2

2

4

4

 

Seçmeli dersler

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

30

Seçmeli Dersler Listesi

SSİ212

MESLEK ETİĞİ

S

2

0

2

3

SSİ214

YANGIN İNCELEMESİ

S

2

0

2

3

Sİ216

YANGI SÖNDÜRME TEKNOLOJİLERİ

S

2

0

2

3

SSİ218

RAPOR YAZMA TEKNİKLERİ

S

2

0

2

3

SSİ220

GİRİŞİMCİLİK

S

2

0

2

3