Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı

PROGRAM ÖZETİ

Program Başkanı

:

Dr.Öğr.Üyesi Ece Altunbaş Şahin

Bağlı Olduğu Bölüm

:

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

Alınan AKTS Toplamı

:

120

Mezun Olanların Alacakları Unvan

:

Sivil Savunma ve İtfaiye Teknikeri, İtfaiye Eri, Arama Kurtarma Teknikeri, Yangın Güvenlik Elemanı, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Teknikeri, Distribütör, Sigorta Eksperi, Acil Yardım ve Sıhhi Personel

Kontenjan

:

70

Mevcut Öğretim Elemanı Sayısı

:

2

 

Sivil savunma ve itfaiyecilik alanında gerek ülkemiz sanayi kuruluşlarının gerekse itfaiye teşkilatlarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterlilik ve yetkinlikte bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu program sivil savunma ve itfaiye alanında sürdürülebilir eğitim ve öğretim çalışmalarının yapılabilmesi için gereken altyapı, sanayi ile eğitim kurumları arasındaki organizasyonda büyük önem taşımaktadır. Program yangını önleme, yangından korunma ile yangın söndürme ve yangın sonrası tüm etkilerin değerlendirilmesini, yangın dışında doğal afetler sonucu meydana gelen olaylarda arama, kurtarma ve ilkyardım faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu temel yapılanmaların altında da programın sigorta gibi, yangın öncesi-sonrası yapı onarım ve bakımı gibi, birçok farklı disiplinlerle koordineli çalışması hedeflenmektedir. Ülkemizde; coğrafi, meteorolojik, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik faktörler göz önüne alındığında bu faaliyetler kapsamında çalışacak teknik elemanlara da ihtiyaç duyulmaktadır.

Programın Amacı

Bingöl Üniversitesi Sivil savunma ve itfaiyecilik programının temel amacı, sivil savunma ve itfaiyecilik alanında gerek ülkemiz sanayi kuruluşlarının, gerekse itfaiye teşkilatlarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterlilik ve yetkinlikte bireyler yetiştirmektir.

Programın Eğitim Hedefleri

 • İtfaiye araç ve ekipmanını kullanabilmek ve temel bakımlarını yapabilmek
 • İtfaiye teşkilatının idari yapısını ve bağlı olduğu yasal mevzuat ve düzenlemeleri anlatabilmek
 • Yangın sınıflarını ve bunlara özgü tehlikeleri tanıyarak doğru söndürücü malzeme ve yöntemle yangına müdahale edebilmek
 • Yangın söndürücü malzemeler, kimyasal içerikleri ve kullanım alanlarını açıklayabilmek
 • Yangın sonrasında yangın nedeninin tespitine yönelik araştırma yapabilmek, delil toplayarak bulguları değerlendirebilmek
 • Kurtarma amacıyla kullanılan araç ve donanımdan faydalanarak kurtarma operasyonları yapabilmek
 • Bina içi ve dışında yangın güvenliğine yönelik olarak alınması gereken önlemleri belirleyebilmek, teknik çizimler yardımıyla gösterebilmek ve uygulayabilmek
 • Harita ve krokiler üzerinden doğal (deniz, göl, akarsu vb) ve doğal olmayan (su deposu, hidrant vb) su kaynaklarını tespit edebilmek ve bu kaynakları gösteren krokiler çizebilmek
 • Bina içi, bina dışı ve özel yangınlara müdahale organizasyonları yapabilmek
 • Afet ve acil durumlara yönelik planlama ve organizasyonları yapabilmek ve yönetebilmek
 • İtfaiye personelinin sahip olması gereken fiziksel yeterlilik, ahlak, dürüstlük, saygı gibi niteliklerin önemini kavramak ve insanlara güven verebilmek
 • Kimyasal maddelerin tehlikelerini ve müdahale yöntemlerini tanımlayabilmek

Kazanılan Yeterlilik

Ön lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenci “Sivil Savunma ve İtfaiye Teknikeri” ünvanı alır.

Yeterlilik Koşulları ve Kurallar

Öğrenciler, bu programda mevcut olan ve 120 AKTS karşılığı bulunan derslerin tümünü 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması ile tamamlamak zorundadırlar.

 

Program Profili

YGS-1 puan türü ile öğrenci alacak olan Sivil savunma ve İtfaiyecilik Programı 2017-2018 öğrenim yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Yetkinlik dersleri, temel alan dersleri, mesleki alan uzmanlık dersleri ve işyeri uygulamaları şeklinde yapılandırılmıştır.

 

Mezunların İstihdam Alanları

Bu programdan mezun olan öğrenciler Belediye itfaiye teşkilatlarında, afet ve acil durum müdürlüklerinde, sivil savunma arama kurtarma birlik müdürlüklerinde, otellerde ve kamu kurumlarında yangın güvenlik bölümlerinde, hava alanlarında ve limanlarında, itfaiye ve yangın güvenliği ile ilgili malzeme üretim firmalarında, organize sanayi ve endüstriyel kuruluşların yangın ve güvenlik elemanı, iş güvenliği ve işçi sağlığı teknikeri olarak istihdam edilmektedirler.

 

Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi

* Dikey geçiş yapılabilecek bölümler, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenir.

 

SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PROGRAMI MÜFREDATI

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Müfredatını İndirmek İçin Tıklayınız.