Covid-19

PANDEMİ SÜRECİNDE EĞİTİM – ÖĞRETİM İŞLEMLERİ

 

Sevgili Öğrencilerimiz,

Üniversitemiz Senatosunun 07/09/2020 tarih ve 2020/17 sayılı kararı ile 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Döneminde ön lisans, lisans ve lisansüstü tüm programlarda eğitim-öğretim faaliyetlerinin tamamının çevrimiçi (eşzamanlı) olarak uzaktan öğretimle yürütülmesine karar verilmiştir.

Senato Kararı gereğince Üniversitemiz uzaktan eğitim sürecinde 3(Üç) uygulama kullanacaktır. Bunlar;

 

  • (Senkron) Canlı ders uygulaması: Microsoft Teams aracılığıyla yapılacaktır.

Her bir ders için dersi verecek öğretim elemanı tarafından hazırlanıp sizlere LMS (veya ÖBS) üzerinden iletilecek MS Teams erişim kodu ile dönem başında MS Teams programından o dersin canlı anlatımına katılabileceksiniz. Her dersin kodu ayrı olduğundan hangi dersin kodu ile MS Teams e girerseniz o derse katılmış olursunuz.

Öğrencilerimizin teknolojik imkanlara erişimleri, internet kotalarının yetememesi vb. dikkate alınarak senato kararı ile canlı ders anlatım süresi her bir ders saati için 15 dakikaya düşürülmüştür. LMS ile asenkron destek olunacaktır.

Canlı derslere devam zorunluluğu normal dönemlerde uygulamalı dersler için %80, teorik dersler için %75 iken Senato kararı ile internet ve teknolojik imkânları yetersiz öğrencilerimiz dikkate alınarak uzaktan eğitim sürecinde %25’e düşürülmüştür. Dönem boyunca her ders için bu oranda derslere CANLI katılmanız gerekmektedir. Her dersten sonra dersin öğretim elemanı ders yoklama listesini kaydetmektedir.

Yine teknolojik imkânlar veya internet kotası yetmeyen, sisteme girememe, ders saatinde internet erişiminde sorun yaşayabilen öğrenciler vb için her hafta anlatılan canlı dersler kaydedilmektedir. Canlı derslere katılamayan öğrencilerimiz kaydedilen ders videolarını izleyebilirler (kayıtlı video izlemek sistem takibini yapamadığından %25 devamdan sayılmamaktadır). MS Teams programında kayıtlı videolar 20 gün saklanabildiğinden Üniversitemizce her öğretim elemanına yeterli server imkanı tanınmış ve bu videolar dönem boyunca buralarda saklanacak, öğrencilerimiz tarafından izlenebilecektir.

Dönem sonu ders ortalaması, geçmiş dönmelerden farklı olarak LMS sistemi üzerinden verilen ödev notlarının %16'sı, vize sınavının %24'ü ve final sınavının %60 'ı alınarak hesaplanacaktır.

 

  •  (Asenkron) LMS(Öğrenme Yönetim Sistemi): Dersin MS Teams erişim şifresi, duyuru, dersin tanıtımı, haftalık ders programı, haftalık anlatılacak ders konuları, dersler ile ilgili tartışma, materyal ve ders dokümanlarının paylaşımı, ödev sınav vb. tüm işlemler LMS üzerinden yapılacaktır.

LMS Canlı Ders anlatımı için kullanılmayacak olup, öğrencilerin teknolojik imkanlara erişimi dikkate alınarak MS Teams te canlı ders anlatım süresi azaltıldığından, bu platformdan öğrencilere online olmayan destek hizmetleri verilecektir.

Öğrencilerimizin en fazla merak ettiği hususlardan biri olan sınav esnasında internet kopması sorunu olup, buna pandemi gidişatına göre bir çözüm bulunacaktır. Gerektiğinde yeni sınav hakkı da verilebilecek olup, pandemi gidişatına göre senato tarafından daha sonra kesin karar verilip sizlere duyurulacaktır. Lütfen şimdilik derslerinize odaklanınız.

 

  • Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS): MS Teams ve LMS programa ilave olarak OBS sisteminizi özellikle gelen mesajlar bölümünü lütfen sürekli takip ediniz. Ders notlarınız da her zaman olduğu gibi buradan duyurulacaktır.

 

Bazı Açıklamalar

  1. Ders notu vb. telif hakları dikkate alınarak derslerin ve anlatımların sosyal medya veya üçüncü kişilerle paylaşılmaması konusunda hassas davranalım.
  2. Sadece üniversitemiz, YÖK ve diğer kurumların resmi duyurularına itibar ediniz, üniversitemiz ve fakültemiz web sayfalarındaki duyuruları sürekli takip ediniz.
  3. Bingöl İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından pandemi nedeniyle Bingöl İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşlarda Güz dönemi boyunca uygulama/staj vb. kaldırıldığından Fakülte olarak uygulama imkanı maalesef elimizde olmayan nedenlerden ötürü mümkün değildir. Ancak, pandemi gidişatı ve imkanlar dahilinde ilgili Kurum ile de yapılacak istişareler neticesinde ilerleyen dönemlerde uygulamaların kısmen de olsa imkanlar dahilinde telafisi arzu edilmektedir.

Covid-19 Pandemisi süresince sizlerle daha hızlı ve etkili etkileşim kurmak için danışman bilgileri ve iletişim bilgileri ile müdürlük iletişim bilgileri aşağıda verilmiştir. Sorularınızın olması durumunda lütfen öncelikle danışmanlarımız, sorasında Bölüm Başkanlıklarımız ile iletişim halinde olalım. Müdürlüğümüz ve programlarımız ile iletişimi aşağıda verilen iletişim bilgilerini kullanarak yapabilirsiniz. Ayrıca programlara ait onaylı ders içeriklerine program iletişim tablolarının altından ulaşabilirsiniz.

 

Genç Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Adres Kültür Mah. Genç Sanayi Sitesi Yanı GENÇ/BİNGÖL
Sekreterlik 0426 411 20 83 - Dahili 3701-3774
Müdürlük  0426 411 20 82, Sekreterlik: 0426 411 20 83
e-Posta gencmyo@bingol.edu.tr    maraboga@bingol.edu.tr

 

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Serdal POÇAN - Dahili No: 3711

Bilişim Güvenliği Teknolojisi Programı

 

e-Posta

Dahili No

Öğr. Gör. Abdullah ŞENER (Program Başkanı)

asener@bingol.edu.tr

3741

Öğr. Gör. Doygun DEMİROL

ddemirol@bingol.edu.tr

3713

Dr. Öğr. Üyesi Serdal POÇAN

spocan@bingol.edu.tr

3711

Öğr. Gör. Mehmet VURAL

mvural@bingol.edu.tr

3705

Bilişim Güvenliği Teknolojisi Programı Müfredatını İndirmek İçin Tıklayınız.

 

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Programı

 

e-Posta

Dahili No

Öğr. Gör. Doygun DEMİROL(Program Başkanı)

ddemirol@bingol.edu.tr

3713

Öğr. Gör. Abdullah ŞENER

asener@bingol.edu.tr 3741

Dr. Öğr. Üyesi Serdal POÇAN

spocan@bingol.edu.tr

3711

Öğr. Gör. Mehmet VURAL

mvural@bingol.edu.tr

3705

 Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Programı Müfredatını İndirmek İçin Tıklayınız.

 

Çocuk Bakımı Ve Gençlik Hizmetleri Bölümü

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Nesip DEMİRBİLEK

Çocuk Gelişimi Programı

 

e-Posta

Dahili No

Dr. Öğr. Üyesi Nesip DEMİRBİLEK (Program Başkanı)

ndemirbilek@bingol.edu.tr

3734

Öğr. Gör. CİHANGİR KAÇMAZ

ckacmaz@bingol.edu.tr

3732

Öğr. Gör. BESİME BİLMEZ

bbilmez@bingol.edu.tr

3769

Öğr. Gör. YURDAGÜL DEMİRBİLEK

ydemirbilek@bingol.edu.tr

3735

Çocuk Gelişimi Programı Ders Müfredatını İndirmek İçin Tıklayınız.

 

Elektrik ve Enerji Bölümü

Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Harun BİÇER

Elektrik Programı

 

e-Posta

Dahili No

Öğr. Gör. Harun BİÇER (Program Başkanı)

hbicer@bingol.edu.tr

3738

Öğr. Gör. Erhan TAŞ

etas@bingol.edu.tr

3707

Öğr. Gör. Hicret YETİŞ GÜNAY

hyetis@bingol.edu.tr

3768

Elektrik Programı Müfredatını İndirmek  İçin Tıklayınız.

 

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi ECE ALTUNBAŞ ŞAHİN

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı

 

e-Posta

Dahili No

Dr. Öğr. Üyesi ECE ALTUNBAŞ ŞAHİN (Program Başkanı)

easahin@bingol.edu.tr

3746

Öğr. Gör. Mehmet KANAT

mkanat@bingol.edu.tr

3743

Öğr. Gör. Sıddık YILDIZ

syildiz@bingol.edu.tr

3765

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Müfredatını İndirmek İçin Tıklayınız.

 

Ormancılık Bölümü

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Sadettin ÇELİK

Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı

 

e-Posta

Dahili No

Dr. Öğr. Üyesi Sadettin ÇELİK (Program Başkanı)

sadettincelik@bingol.edu.tr

3708

Öğr. Gör. Didem VEREP

dverep@bingol.edu.tr

3744

Öğr. Gör. Halime ACAR

hacar@bingol.edu.tr

3767

Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı Müfredatını İndirmek İçin Tıklayınız.

Öğrencilerimizin bir sorun yaşamaları halinde öncelikle OBS sisteminde belirtilen danışmanları ile iletişim kurmaları gerekmektedir.