2021 Yılı Zorunlu Yaz Stajı Duyurusu

T.C.

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Genç Meslek Yüksekokulu

 

2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı - Zorunlu Yaz Staj Uygulaması Hakkında Bilgilendirme

 

Genç Meslek Yüksekokulu, Yönetim Kurulu Toplantısı’nda alınan 25.02.2021 tarih ve 2021/01 oturum sayılı karar gereğince;

  1. İçerisinde bulunmuş olduğumuz 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı’nda COVID-19 pandemi sürecinin devam etmesi sebebiyle; mevcut şartlar göz önünde bulundurularak yaz döneminde zorunlu staj yapacak öğrencilerimizin, danışmanları tarafından verilecek araştırma konusu veya ödevi ile yaz stajlarını yapmaları uygun görülmüştür.
  2. Staj yapacak öğrenciler, dilekçe ile başvuru yapmak zorundadır. Staj dilekçesi çıktı alınarak (çıktı alacak imkânın olmadığı durumlarda; A4 kâğıdı kullanılarak el yazısı ile hazırlanarak) doldurulmalı ve mutlaka staj yapacak olan öğrenci tarafından imzalanmalıdır. Hazırlanan staj dilekçesinin, 12/07/2021 pazartesi gününe kadar otezer@bingol.edu.tr mail adresine gönderilmesi gerekmektedir. Staj dilekçesine Genç Meslek Yüksekokulu web sitesinin duyurular kısmından ulaşabilirsiniz.
  3. Ödevler staj defterine el yazısı ile yazılacaktır. Ödev konularını içeren staj defterleri; 12/07/2021 ile 16/07/2021 tarihleri arasında danışman öğretim elemanları tarafından OBS üzerinden mesaj yoluyla öğrencilere gönderilecektir.
  4. Zorunlu yaz stajlarını yapacak öğrencilerimiz, stajlarını 30 iş günü içinde aşağıda belirtilen tarihler arasında tamamlamaları gerekmektedir. (Hafta sonu ve resmi tatil günleri hariç olmak üzere, 6 (altı) haftalık 26/07/2021 ile 06/09/2021 tarihleri arasında yapılacaktır.)

 

ÖNEMLİ AÇIKLAMA:

  1. Belirtilen tarihlerde ilgili dilekçe ve staj defterini gönderme yükümlülüğü öğrencinin kendisine aittir. Belirtilen tarihlere kadar gerekli evrakları göndermeyen veya eksik gönderen öğrencilerimizin gönderileri değerlendirmeye alınmayacaktır.
  2. Pandemi şartları gözetilerek staj defterlerinin teslim edilmesi ile ilgili; 2021-2022 güz döneminde yüz yüze eğitimin başlayacağı göz önüne alınarak staj defterlerinin en geç 8 Ekim 2021 tarihine kadar öğrenci işlerine teslim etmeleri gerekmektedir.

 

STAJ İLE İLGİLİ DİĞER SORULARINIZ İÇİN 0426 411 2083 ÖĞRENCİ İŞLERİNİ ARAYABİLİRSİNİZ.

 

Staj Dilekçesi örneğini indirmek için tıklayınız.

Staj Defterini indirmek için tıklayınız.