Meslek Yüksekokulu 1.Sınıf Öğrencilerinin Danışman Bilgileri

Bölüm / Program Sınıf Danışman Mail Adresi
Bilişim Güvenliği Teknolojisi 1 Öğr.Gör. Doygun DEMİROL ddemirol@bingol.edu.tr
Sağlık Bilgi Sis. Teknikerliği 1 Öğr.Gör. Mehmet VURAL mvural@bingol.edu.tr
Ormancılık ve Orman Ürün. Pr. 1 Dr.Öğr.Üyesi Sadettin ÇELİK sadettincelik@bingol.edu.tr
Elektrik Programı 1 Öğr.Gör. Hicret YETİŞ hyetis@bingol.edu.tr
Sivil Savunma ve İtf. Programı 1 Öğr.Gör. Sıddık YILDIZ syildiz@bingol.edu.tr
Çocuk Gelişimi Programı 1 Öğr.Gör. Cihangir KAÇMAZ ckacmaz@bingol.edu.tr