Staj yapacak öğrencilerimizin dikkatine !

STAJ BAŞVURUSU YAPACAK ÖĞRENCİLERİN       

TAKİP EDECEĞİ İŞLEMLER

  • Yaz Stajı 30 İş Günü olarak 17 Temmuz 2023 - 25 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
  • Staj defterleri ve EK-1 formu (Başvuru/Kabul Formu) Genç Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşlerinden veya https://gencmyo.bingol.edu.tr/ogrenci/formlar adresinden temin edilebilecektir.
  • Staj Başvurusu Bölüm Staj Sorumlusu (danışman) tarafından ve staj yapılacak kurum tarafından da onaylandıktan sonra staja başlamadan 20 gün önce, 27.06.2023 tarihine kadar Genç Meslek Yüksekokulu öğrenci işlerine teslim edilecektir.

YAZ DÖNEMİ STAJ DEFTERLERİ TESLİM EDİLMEDEN ÖNCE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

  • Staj defterlerinde öğrencinin staj yaptığı her gün için yaptığı uygulamalar detaylı bilgi ile o günün tarihli sayfasında anlatılmalıdır.
  • Uygulamaların anlatıldığı her sayfada staj yeri yetkilisinin imza ve kaşesi bulunmalıdır.
  • Staj defterinin son sayfasında bulunan öğrenci devam takvimi eksiksiz bir şekilde doldurulmalı ve staj yeri yetkilisi tarafından mutlaka kaşe imza ile onaylatılmalıdır.
  • Staj Defterinde bulunan fotoğraf kısmında defter teslim edilmeden önce mutlaka fotoğraf yapıştırılmalıdır.

STAJINI TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMLİ NOTLAR:

  • Stajını yapan 1. Sınıf öğrencilerimizin ve mezun olabilmek için tüm derslerini tamamlamış öğrencilerimizin, staj defterlerini ve EK-1 formunu (Başvuru/Kabul Formu) doldurup 06.10.2023 tarihine kadar Genç Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşlerine teslim etmeleri gerekmektedir.
  • Cumhurbaşkanlığı Kariyer Merkezi üzerinden 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı zorunlu yaz stajı başvurusunda bulunan ve staj başvuruları kabul edilen öğrencilerin stajların başlamasına bir hafta kala staj yapacakları kurumdan Ek-4 belgesi ile veya kurumun Müdürlüğümüze üst yazı ile bildirilmesi.

*Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.