Kalite Politikamız

Kalite politikamız, Üniversitemizin misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda eğitim, araştırma ve yönetim faaliyetlerinin paydaşlarımızca benimsenen toplam kalite yönetimi anlayışı ile evrensel bilime, etik ilkelere ve hukuka dayalı, yenilikçi sürekli iyileştirme esaslı olarak gerçekleştirilmesidir.

Bu doğrultuda kalite politikamız yasal şartlara ve uluslararası standartlara uygun olarak;

  • Eğitim – öğretim beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir, tercih edilen ve verimli bir üniversite olmayı,
  • Akademik ve idari personelin daha yetkin kişiler haline gelmeleri için gerekli iyileştirmeleri yapmayı ve tüm çalışanlarda kalite bilincini oluşturmayı,
  • İç ve dış paydaşlarımızla güvene dayalı bir işbirliği içinde tüm süreçleri iyileştirerek sürekli gelişim ve değişim içinde rekabetçi olmayı,
  • Akademik birikimlerimizi ulusal ve uluslararası düzeye taşıyarak uluslararası tanınırlığı arttırmayı,
  • Faaliyetlerimizin yürütülmesi esnasında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin olarak oluşabilecek tehlikeleri tanımlamayı ve ilgili risk değerlendirmelerini yapmayı,
  • Üniversite-sanayi işbirliği ile bilgi ve teknoloji üreterek ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uygulamayı, bu doğrultuda toplumsal kalkınmaya ve gelişmeye katkıda bulunmayı,
  • Tarım ve havza bazlı kalkınmayı sağlamak adına bilimsel araştırma projeleri ve pilot üniversite kapsamında bölgeye katkı sağlamayı,
  • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı ve örnek bir üniversite olmayı

Kalite Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesini taahhüt ederim.