MYO Kalite Komisyonu

Birim Kalite Komisyonu

Sıra No

Ad Soyadı

Komisyondaki Görevi

Birimi

1

Doç. Dr. Ece ALTUNBAŞ ŞAHİN

Başkan (Müdür)

Genç MYO

2

Öğr. Gör. Mehmet KANAT

Üye (Müdür Yrd.)

Genç MYO

3

Dr. Öğr. Üyesi Serdal POÇAN

Üye (Böl. Bşk.)

Genç MYO

4

Dr. Öğr. Üyesi Nesip DEMİRBİLEK

Üye (Böl. Bşk.)

Genç MYO

5

Doç. Dr.  Ece ALTUNBAŞ ŞAHİN

Üye (Böl. Bşk.)

Genç MYO

6

Öğr. Gör. Harun BİÇER

Üye (Böl. Bşk.)

Genç MYO

8

Dr. Öğr. Üyesi Sadettin ÇELİK

Üye (Böl. Bşk.)

Genç MYO

9

Nihat ARGİN

Üye (MYO Sekreteri)

Genç MYO

10

Umut Can ORAL

Üye (MYO Öğrenci Temsilcisi)

Genç MYO